Nabídka workshopů

Vyberte si prosím jeden workshop z prvního bloku od 13:00 a jeden workshop z druhého bloku od 15:30.Eva Nečasová

Je zakladatelkou neziskové iniciativy AI dětem, která si klade za cíl podpořit vzděláváni v oboru umělé inteligence na základních školách. Do českého prostředí se také snaží přinést koncept finské autorky Lindy Liukas „Hello Ruby“. Živí se navrhováním počítačových her, letteringem komiksů a dalšími aktivitami z oblasti designu.

 
workshop pro 1. stupeň na téma

Al dětem – Hello Ruby – výuka technologií bez technologií

Hello Ruby je ucelený vzdělávací koncept finské autorky Lindy Liukas. Lekce pokryjí většinu výstupů RVP nové informatiky pro 1. stupeň a pomohou dětem pochopit základy programování, světa počítačů a internetu. Více na: helloruby-pro-skoly.cz


Jindra Drábková

Je zaměstnaná jako odborná asistentka na Katedře aplikované matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Na fakultě garantuje několik předmětů určených pro budoucí učitele informatiky. Je spoluautorkou učebnic Základy informatiky (pro 1. a 2. stupeň), které vznikly v rámci projektu Informatické myšlení. Spolupracovala na projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

a

Jan Berki

Byl součástí týmu, který dlouhodobě pracoval na úpravě vzdělávacího obsahu týkajícího se informatiky. Je původně učitelem informatiky pro 2. st. ZŠ, ale poslední roky se věnoval také 1. st. Je hlavním autorem učebnic základů informatiky pro oba stupně, které vznikly v projektu PRIM. Jako odborný asistent na FP TUL garantuje a vyučuje předměty zaměřené na didaktiku informatiky a rozvoj digitální kompetence.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Grafy, jak je možná neznáte

Jak během workshopu účastníci zjistí, pro modelování konkrétních situací je vhodné použít grafy. Nenásilnou, hravou formou a na konkrétních příkladech si uvědomí význam pojmů, které s grafy souvisejí (uzel, hrana, ohodnocený graf apod.).


 

Cyril Brom

Působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Založil a řídí laboratoř Amulab. Zajímá se především o didaktiku informatiky a o to, jak se lidé učí pomocí multimediálních materiálů, jako jsou animace nebo výukové hry. Spolupracuje s Českou televizí na tvorbě těchto materiálů. V minulosti se věnoval i umělé inteligenci, výpočetním neurovědám a počítačovému modelování. Podílel se i na projektech Kingdom Come: Deliverance, Československo 38–89, Pogamut a Evropa 2045.

Anna Drobná

Věnuje se zejména výzkumu na Univerzitě Karlově v oblasti výuky digitálních technologií na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorkou didaktických materiálů k seriálu Datová Lhota.

 
workshop pro 1. i 2. stupeň na téma

Datová Lhota: O „digitálních technologiích“ zábavně

Učitelé 1. stupně ZŠ, kteří informatiku sami nikdy nestudovali, mohou jednoduše a zábavně vyučovat digitální technologie pomocí modelových hodin k novému animovanému seriálu Datová Lhota.


Martina Ceková

Je ředitelkou Centra robotiky v Plzni, kde se věnuje podpoře smysluplného využívání digitálních technologií ve výuce na základních školách, zároveň vyučuje informatiku a robotiku na 2. stupni Masarykovy ZŠ v Plzni. Ve své práci se snaží žákům a učitelům ukázat, že digitální technologie mají ve výuce své místo. Mohou rozvíjet komunikaci, spolupráci, digitální kompetence, informatické myšlení, a navíc propojovat svět teorie s reálným světem a tím žákům ukázat, jak fungují věci kolem nás.

 
workshop pro 1. i 2. stupeň na téma

Jak na dvojkovou soustavu

Prostřednictvím her a pohybových aktivit si představíme informatické úlohy zaměřené na dvojkovou soustavu. Během tzv. unplugged aktivit budeme cílit na rozvoj žáků 1. i 2. stupně ZŠ hravou formou a za pomoci běžně dostupných pomůcek.


Martin Gembec

Pracuje v planetáriu v iQLANDII, a má tak dnes spíše blíže ke hvězdám. Povahou je ale také učitel. Vyučuje informatiku na 1. a 2. stupni ZŠ a věnuje se rozvoji pedagogů v digitální gramotnosti a nové informatice v rámci Elixíru do škol. Potkat jej můžete také na školeních s jeho oblíbenými roboty VEX.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Algoritmizace s VEX GO

Algoritmické myšlení lze zábavně a zároveň efektivně rozvíjet pomocí robotiky. My se v ukázkové hodině zaměříme na robotickou stavebnici VEX GO a společně se přesvědčíme, že je to vhodný nástroj k rozvoji algoritmizace u žáků.


Jan Juříček

Pracuje jako zástupce ředitele pro pedagogiku na Základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze. Na škole vyučuje angličtinu a informatiku, mezi jeho oblíbené informatické pomůcky patří Microbiti a 3D tiskárna. Své zkušenosti s výukou nové informatiky sdílí na webu www.ucimesroboty.cz.

 
workshop pro 1. stupeň na téma

Microbit na základní škole

Ve workshopu jak pro začátečníky, tak pro učitele, kteří s nimi už pracují, si vyzkoušíme několik aktivit s edukačními roboty BBC Microbit. Podíváme se na kreativní využití jejich senzorů a zkusíme k Microbitovi připojit jednoduché elektronické komponenty.


Peter Agh

Absolvoval studium informatiky a doktorát na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a magisterské studium aplikované informatiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě. V oblasti didaktiky se zapojil do soutěže DIDA-IT pro učitele, kde jím vytvořené pracovní materiály byly vybrány mezi tři finalisty. Pilotoval učebnici Programujeme s Emilem pro 3. ročník ZŠ a byl technickým redaktorem 1. vydání. Kromě informatiky a didaktiky informatiky ho zajímá také didaktika matematiky a vzdělávání vůbec.

 
workshop pro 1. stupeň na téma

Práce s daty pomocí příběhů

Je nová informatika problém, nebo příležitost? Můžeme učit práci s daty tak, abychom přiměli žáky 1. stupně ZŠ o datech více přemýšlet? Ukážeme si, že pomocí příběhů, které žáky motivují, to opravdu jde.Lenka Nováková

Pracuje jako učitelka 2. stupně ZŠ více než 20 let, převážně ve své aprobaci matematika – informatika, na kterou se připravila studiem na Pedagogické fakultě TUL v Liberci. Ve svém současném působišti na ZŠ Karla Hynka Máchy v Doksech se aktivně zapojuje do rozvoje školy v oblasti digitálních technologií a robotiky. Ráda objevuje nové věci, které by mohla využít při výuce, a také spolupracuje s kolegy z jiných škol, například v rámci Elixíru do škol v DIGI centru Liberec. Své technické zaměření vyvažuje výtvarnými aktivitami a pobytem v přírodě.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Geometrická kalkulačka v tabulkovém editoru

Workshop je zaměřený na rozvíjení digitálních kompetencí v geometrii. Buďte líní a hledejte snazší cesty, rutinní výpočty za vás vypracuje vlastnoručně vyrobená kalkulačka. Připraveno pro 7. ročník ZŠ, ale lze upravit pro nižší nebo vyšší ročníky.


Eva Münchová

Pracuje jako učitelka angličtiny na ZŠ Okružní 1235 v Mostě. Ve svých hodinách se snaží využívat vlastní digitální učební materiály a další aplikace vhodné pro žáky od 1. do 9. ročníku ZŠ a tím u nich rozvíjet nejen znalosti a dovednosti v angličtině, ale i digitální  kompetence. Snaží se motivovat žáky k lepším výsledkům a vede je ke kreativitě. Dlouhodobě se zaměřuje i na mezinárodní projekty partnerství mezi školami.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Angličtina nemusí být nuda

Ukážeme si rozvoj digitálních kompetencí při výuce angličtiny s využitím mezinárodní spolupráce i to, jak se mohou žáci zajímavě představit, a kreativním způsobem tak připravit úkol pro své partnery. A vytvoříme si vlastního avatara s audio popisem.


Michaela Šicová

Pracuje na 18. Základní škole v Mostě. Snaží se učit tak, aby to bavilo ji samotnou i její žáky. Nebojí se experimentovat, chce stále „držet krok“ s dobou, a i proto ve výuce využívá digitální technologie.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Staré pověsti české očima puberťáků

Český jazyk nemusí být vždy nuda. Starší literární texty lze žákům zatraktivnit a s jejich pomocí je převléknout do modernějšího hávu. Na workshopu si vyzkoušíte, jak je to jednoduché.


Aleš Kozák

Je učitelem fyziky a informatiky na ZŠ a MŠ Ostašov. Kromě těchto oborů se věnuje také formativnímu hodnocení, responzivní výuce a metodám kritického myšlení. Měl možnost učit souběžně na různých stupních vzdělávání a je rád, že své zkušenosti může sdílet jak se studenty VŠ, tak i s učiteli v rámci lektorské činnosti.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Využití mobilního telefonu ve fyzice

Účastníci si prožijí jednoduchou komplexní lekci z hodiny fyziky (7. ročník ZŠ), kdy budeme pomocí mobilního telefonu měřit rychlost jedoucích aut v blízkosti školy. Ukážeme si, jak rozvíjet digitální kompetence žáků bez použití složitějších aplikací.


Petr Caloň

Je učitelem na Masarykově gymnáziu v Příboře a zároveň je dlouholetým členem skupiny GUG. Je učitelem dějepisu, občanské výchovy, zeměpisu a informatiky. V poslední době se však věnuje především chromebookům a všemu, co je s nimi spojeno. Na konferenci zastupuje společnost Edugo solutions, která je partnerem Googlu ve vzdělávání pro Česko a Slovensko.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Počítačová učebna není doménou informatiky

Ukážeme si rozvoj digitálních kompetencí v dějepise a občanské výchově i to, jak snadno se dá udělat hodina, pokud má každý žák chromebook či notebook a přístup na internet. Počítačová učebna by neměla být jen doménou informatiky.


Petra Boháčková

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku a anglický jazyk a pracuje tam také jako zástupkyně ředitele. Je členkou GEG Učte s námi, vedoucí ambasadorkou Future Classroom Lab European Schoolnet, od prosince 2014 Apple Professional Development Trainer a od roku 2015 také Apple Distinguished Educator. Spolu s kolegou a kamarádem Bohuslavem Horou píše blog dejtemipevnybod.cz.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Have you heard? A new planet has been found.

Na workshopu si v roli žáků projdeme hodinu anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Věnovat se budeme zejména přídavným jménům a jejich stupňování. Procvičíme poslech, zkusíme vymyslet vlastní planety a nezapomeneme ani na rozvíjení digitálních kompetencí.


Petr Hlinka

Od dětství se aktivně věnoval sportu, především lednímu hokeji. Zároveň ho vždy zajímaly nové trendy a technologie dnešní doby. Tyto dva směry dokázal spojit i v profesním životě. Několik let pracoval s profesionálními sportovci a reprezentanty ve sportovně diagnostickém centru v Příbrami. Zároveň pracuje jako učitel informatiky a tělesné výchovy na základní škole, kde se snaží aplikovat technologie a postupy z profesionálních sportovních odvětví zábavnou a hravou formou.

 
workshop pro 1. i 2. stupeň na téma

Digitální kompetence v TV, jde to vůbec?

Probereme problematiku zapojování digitálních kompetencí v TV. Ukážeme si, jak propojit tělocvik s dalšími předměty díky projektům a skupinovým pracím, dále také možnosti využití běžných technologií a jejich zapojení do hodiny. Závěrem nastíníme nové možnosti k testování pohybových činností.


Iva Loužecká

Učí jako tandemová učitelka na Základní škole Vitae v Praze a věnuje se výuce přírodovědných předmětů (science). Miluje technologie, a tak je ve výuce využívá při každé možné příležitosti. Mezi její oblíbené patří systém pro „pokusování“ – PASCO, ale i mnohé další.

 
workshop pro 1. stupeň na téma

Bádání s „vodou“ kolem nás

Badatelská výuka je ve školách čím dál více populární. Prvky této metody využijeme také v našem bádání s „vodou“, které navíc rozvíjí digitální kompetence žáků. Pracovat budeme s měřicím systémem PASCO i digitálními pracovními listy.


Karel Malík

Učitel zeměpisu a informatiky na malé vesnické škole. Nadšenec do map a produktů Google ve školství. Rád nachází správnou cestu nejen v přírodě, kde se cítí skvěle, ale také ve svých hodinách, kde se snaží kombinovat různé styly výuky zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí žáků.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Staň se žákem zeměpisu

Pět aktivit k rozvoji digitální kompetence v zeměpise. Od mapy přes data až po virtuální geoprezentaci. Pojďte se stát žákem zeměpisu. Vše vyzkoušeno na vlastních žácích.
P. S. Bonus pro zvídavé nebude chybět.


Irena Válková

Začínající učitelka, třídní ve 3. ročníku na ZŠ Labyrinth v Brně. Je duší tábornice, výtvarnice, hudebnice, a hlavně má moc ráda výuku, při níž se žáci hýbou a dané učivo si co nejvíce prožijí. Ráda pracuje s ozoboty, Vexy a tvoří na iPadu.

 
workshop pro 1. stupeň na téma

Kuřátko Čiky a jeho přátelé

Naším cílem bude naladit se na hravou výuku digitálních kompetencí našich žáků. Čeká vás prožitková aktivita na jednu vyučovací hodinu o ochraně osobních údajů a digistopě pro nejmenší. Kuřátko Čiky a jeho přátelé se na vás těší!


Miroslav Mráz

Učí informatiku na základní škole, zajímá se o informační a datovou gramotnost a jak je rozvíjet u žáků (www.datavengers.cz), vede brněnské DIGI centrum a Lego inovační studio, ve kterých s učiteli sdílí inspiraci pro smysluplnou a poutavou výuku.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Příliš dobrá nabídka aneb jak s digi kompetencí vyzrát na finanční podvod

Prostřednictvím dvou aktivit si ukážeme propojení digitálních kompetencí a finanční a matematické gramotnosti. V první z nich se dotkneme online rizik, způsobů prevence i tipů na bezpečné chování, ve druhé si pak vyzkoušíme vizualizaci výběru produktu.


Markéta Čonková

Lektorka působila v NPI ČR v projektu PPUČ – byla součástí týmu, který se věnoval rozvoji digitální gramotnosti. Začínala jako vyučující ČJ a AJ na základní škole, v současné době se věnuje více než 10 let lektorování DVPP. Zároveň ji můžete potkat ve školách, kde s žáky realizuje projektové dny. Dlouhodobě spolupracuje se společností ITveSkole.cz. Jejím cílem je ukázat pedagogům cesty, jak o zapojení moderních pomůcek a technologií přemýšlet, aby jejich využití mělo co největší přínos pro rozvoj žáků a bylo časově efektivní.

 
workshop pro 2. stupeň na téma

Bajky barda Beedleho si s digi rozumí

Práce s texty jako úžasná příležitost nejen k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale i digitálních kompetencí. Na vybraném příběhu si na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké příležitosti nám konkrétní text nabízí.


Pavla Beňová

Učí na základní škole šestým rokem, její aprobací je biologie. Díky zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu působí také jako párový učitel v mnoha dalších předmětech. Ve volném čase se věnuje fitness, ráda vyráží na výlety do přírody, kde pořizuje snímky rostlin a živočichů, které pak používá ve výuce.

 
workshop pro 1. stupeň na téma

Kde na Zemi je nejlépe?

Workshop je zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí žáků 5. ročníku ZŠ při výuce podnebných pásů. Dotkneme se i tématu přizpůsobení se rostlin a živočichů okolnímu prostředí a v reflexi se zaměříme na to, jak digitální kompetence účinně rozvíjet.


 

zpět