Programy a aktivity určené pro širokou, ale i odbornou veřejnost.


Na co se můžete těšit?

  • přednášky na aktuální témata z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, uplatnění na trhu práce
  • konference pro pedagogy, studenty i širokou veřejnost v rámci vzdělávání dospělých, rekvalifikací a uplatnění na trhu práce
  • besedy a rozhovory se zajímavými hosty  veřejného života a podnikatelské sféry
  • panelové diskuse odborníků, ale i laiků a široké veřejnosti 
  • workshopy, ukázky praktické výuky
 

CO VÁS LETOS ČEKÁ