EDUCA PRESS PHOTO 2020 - vyhlášení vítězů

 


Druhý ročník fotografické soutěže EDUCA Press Photo se tentokrát zaměří na téma Člověk a životní prostředí.

Tato doprovodná soutěž veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2020 má za cíl nasměrovat mladé lidi k většímu zájmu o kvalitní fotografii s příběhem a přesahem.
Odborný garant soutěže, která odstartovala na konci srpna, je známý liberecký fotograf Šimon Pikous a Liberecká škola fotografie.
Účastníci soutěží ve dvou kategoriích – do 18 let a nad 18 let, a účast v soutěži je podmíněna zasláním 1 – 5 ks fotografií na photo@educaweek.cz.
Zaslané fotografie musí splňovat základní technické a vizuální parametry (budou zveřejněny na webu veletrhu).
Fotografie přijímáme do 31. 10. 2020 a do finále postoupí celkem 10 vybraných finalistů, 5 do 18 let a 5 nad 18 let.
Hodnotícím prvkem bude kvalita záběru - fokus, expozice, kompozice a dodržení tématu.
Vyhlášení vítězů proběhne ONLINE v první polovině listopadu při slavnostním ceremoniálu.
 


HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

splnění tématu
estetické vyznění
významový přesah
technické zvládnutí
originalita snímku


PRAVIDLA A PŘIHLÁŠENÍ

  1. Zaslané fotografie musí být jasně inspirovány tématem Člověk a životní prostředí – je tedy možné zachytit na fotografiích člověka v různorodém prostředí, nebo samotné prostředí, které člověk jakkoliv ovlivňuje. 
  2. Své fotografie pošlete na e-mail photo@educaweek.cz nejpozději do 30. 9. 2020  a napište nám i celé své jméno a telefonní číslo.
  3. Každý se může do soutěže přihlásit maximálně s 5 fotografiemi. Každá pak bude posuzována zvlášť, nikoli jako soubor fotografií – nemusí spolu tedy přímo souviset.
  4. Soutěžní fotografie musí být ve formátu *.jpg a v jejím názvu musí být uvedeno jméno a věk autora v den vyhlášení 16.10.2020 soutěže a název fotografie. Příklad: Adam_Novák_18_Homo.jpg
  5. Fotografie musí být v minimálním rozlišení 200 dpi (tj. přibližně 2360x3150 px). Pro začátečníky to znamená nezmenšenou. Není důležité, na jaký přístroj byla fotografie pořízena. Do soutěže přijmeme fotografie z telefonů i fotoaparátů, pokud splní výše uvedené podmínky.
  6. Fotograf musí být autorem snímku a nese odpovědnost za případné zveřejnění záběru.
  7. Autor uděluje pořadateli soutěže LŠF Liberec a Pořadateli Educa povolení k užití oceněných fotografií k podpoře a propagaci soutěže a další činnosti pořadatele soutěže, a to zejména na sociálních sítích a výstavách, při důsledném zachování autorství fotografie. Toto povolení je neomezené a nevýlučné. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoliv příspěvek ze soutěže dle svého vlastního uvážení, zejména nesplňuje-li morální kodex nebo je-li v rozporu se zákonem. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.
  8. Fotograf musí být autorem snímku a nese odpovědnost za případné zveřejnění záběru.
  9. Autr fotografie uděluje pořadateli soutěže LŠF Liberec a EDUCA Liberec povolení k užití oceněných fotorafií k podpoře a propagaci soutěže a další činnosti pořadatele soutěže, a to zejména na sociálních sítích a výstavách, při důsledném zachování autorství fotografie. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoliv příspěvek ze soutěže dle svého vlastního uvážení, zejména nesplňuje-li morální kodex nebo je-li v rozsporu se zákonem.
  10. Odesláním fotografie do soutěže účastník dává na vědomí, že četl pravidla přihlášení a souhlasí s nimi.

CENY PRO VÍTĚZE

Kategorie do 18 let:
Fotografický kurz od Liberecké školy fotografie
Ceny od Garand brand
Předplatné časopisu DIGI FOTO


Kategorie od 19 let:

Fotozážitek z focení na střídačce Bílých Tygrů

Hodnotné ceny od města Jablonec nad Nisou
Fotografický kurz od Liberecké školy fotografie
předplatné  časopisu DIGI FOTO
Ceny od Pivovaru Svijany


PARTNEŘI

         

 

               

 

Patroni soutěže