Srdečně Vás zveme na diskusi, která nese název


„Bouřlivé vody pracovního prostředí aneb generační střet na pracovišti“.


Ve spolupráci se sdružením AFI, personální agenturou MANUVIA a veletrhem Educa Week Liberec pořádá Agentura CzechInvest již tradiční
diskusní setkání pro personalisty z Libereckého kraje, které se bude věnovat tématu střetu generací na pracovišti.

 


 

CO SE DOZVÍTE?

Generační rozdíly na pracovišti mohou přinášet výzvy i nové příležitosti. Společně se podíváme na dynamiku mezi různými generacemi pracovníků, aktuální trendy a osvědčené postupy, jak efektivně řídit jejich koexistenci.

Jak velké jsou rozdíly mezi generacemi? Jaký vliv má neustále se rozvíjející technologický pokrok? Přijďte si poslechnout odborné názory a zkušenosti našich hostů, kteří se problematikou různých pracovních generací zabývají. Společně se pokusíme nalézt odpovědi na zmíněné otázky a cesty, jak se vyrovnávat s dynamikou moderního pracovního světa a jak využít pestrosti generací ke společnému prospěchu.

Těšíme se na Vaši účast a inspirativní diskusi o tématu, které se dotýká nás všech.

 


 

Seminář je zdarma a kapacitně omezen, proto vás prosíme o registraci ZDE. Všem, kteří se registrují, bude včas zasláno potvrzení a více informací ke konání semináře.
Registrací na seminář vyjadřujete souhlas s využitím kontaktních údajů pro účely semináře.

 

POŘADATEL AKCE