Česká Lípa

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě sídlí v areálu bývalého augustiniánského kláštera, který byl založen roku 1627 Albrechtem z Valdštejna. K vidění jsou specializované expozice, v přízemí zvířata z celého světa, hmyz a geologie, včetně živých exponátů z hmyzí říše a plazů, pro které muzeum funguje jako záchranná stanice. V prvním patře jsou regionální sbírky přírodovědné a historické.


Více o partnerovi

 

facebook      instagram      youtube      website 


Mám zájem čerpat výhody a slevy v rámci Educa Kids?

Možnost čerpat výhody a slevy na vstupné získá zájemce jednoduchou registrací v rámci Educa Kids zde. Osoby mladší 15 let musí být přidány v rámci registrace zákonným zástupcem.

Mám zájem účastnit se programu s omezenou kapacitou a nutnou předchozí rezervací?

Na programy s omezenou kapacitou je nutné se nejprve registrovat a následně přihlásit zasláním e-mailu na adresu registrace@educaweek.cz.

V případě, že jste veřejnost = jednotlivci, do Předmětu uveďte „KIDS + název programu“. V těle následně uveďte název organizace, zvolený čas programujména a věk každého účastníka, a telefonní kontakt zodpovědné osoby (pro případ organizačních změn).
Příklad přihlašovacího e-mailu:
Předmět mailu: KIDS - Jak se staví muzeum
Tělo mailu:
Severočeské muzeum
14:00
Jan Novák - doprovod, tel.: 731 001 001
Jana Nováková - 8 let
Radek Pilný - 9 let
Následně od týmu EDUCA KIDS obdržíte potvrzení rezervace účasti.
Při návštěvě doprovodného programu či čerpání výhody u vybrané organizace Vám bude u vstupu nabídnutý malý dárek, žlutý náramek "I LOVE EDUCA". Tento náramek potvrzuje Vaši registraci a lze se s ním prokazovat při návštěvách dalších partnerů.

 

 

 

PROGRAM PRO EDUCA KIDS 2023


Úterý 10. 10.

10:00 – 11:00

14:00 – 15:00

ambit muzea 

i

pro školní kolektiv 2. stupeň ZŠ, SŠ i veřejnost, délka cca 30 min., kapacita cca 20 osob
nutná předchozí rezervace na Šárka Novotná 
mail: edukace@muzeumcl.cz

PŘÍBĚH ČESKOLIPSKÉ VAGÓNKY (1918-2023) 

Komentovaná prohlídka k výstavě o českolipské vagónce, na které se podíleli i pamětníci z regionu. Výstava poskytuje náhled do historie výroby nejen železničních vozidel v České Lípě. V prvních dvou částech představuje stručný vývoj dopravy na Českolipsku od středověku až po současnost a také historii výroby železničních vagónů v České republice, která probíhala od 20. let 19. století. Třetí, největší část je věnována historii závodu a produkci českolipské vagónky, která během své éry vyráběla kromě nákladních a osobních železničních vagónů také tramvaje, elektrické lokomotivy, autobusy nebo kabiny pro visutou lanovou dráhu. Kromě panelů s texty a fotografiemi je výstava obohacena o řadu trojrozměrných exponátů a sbírkových předmětů.
Prohlídku povede kurátor výstavy Bc. Marek Hofman.

Vstup zdarma.


Středa 11. 10.

10:00 – 11:00

14:00 – 15:00

ambit muzea 

i

pro školní kolektiv 2. stupeň ZŠ, SŠ i veřejnost, délka cca 30 min., kapacita cca 20 osob
nutná předchozí rezervace na Šárka Novotná 
mail: edukace@muzeumcl.cz

PŘÍBĚH ČESKOLIPSKÉ VAGÓNKY (1918-2023) 

Komentovaná prohlídka k výstavě o českolipské vagónce, na které se podíleli i pamětníci z regionu. Výstava poskytuje náhled do historie výroby nejen železničních vozidel v České Lípě. V prvních dvou částech představuje stručný vývoj dopravy na Českolipsku od středověku až po současnost a také historii výroby železničních vagónů v České republice, která probíhala od 20. let 19. století. Třetí, největší část je věnována historii závodu a produkci českolipské vagónky, která během své éry vyráběla kromě nákladních a osobních železničních vagónů také tramvaje, elektrické lokomotivy, autobusy nebo kabiny pro visutou lanovou dráhu. Kromě panelů s texty a fotografiemi je výstava obohacena o řadu trojrozměrných exponátů a sbírkových předmětů.
Prohlídku povede kurátor výstavy Bc. Marek Hofman.

Vstup zdarma.


Čtvrtek 12. 10.

9:00 – 10:00

11:00 – 12:00

areál kláštera, ambitů, zahrad, kaplí

i

pro školní kolektiv 2. stupeň ZŠ, SŠ i veřejnost, délka cca 60 min., kapacita cca 20 osob
nutná předchozí rezervace na Šárka Novotná 
mail: edukace@muzeumcl.cz

DĚJINY AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ČESKÉ LÍPĚ 

Komentovaná prohlídka kláštera řádu svatého Augustina, ve kterém se dnes nachází Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, nás seznámí s jeho historií od založení přes působení augustiniánů až do doby dnešní. Projdeme si jednotlivé části rozsáhlého areálu včetně zahrad a seznámíme se bohatou historií této krásné kulturní památky. Připomeneme si významnou osobnost mnicha Paula Conopea, který byl prvním rektorem školy a zakladatelem tiskárny v České Lípě. Nezapomeneme ani na dějiny muzejnictví a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 

Prohlídku povede Bc. Jaroslava Daďourková.
Vstup zdarma.


Čtvrtek 12. 10.

9:00 – 10:00

14:00 – 15:00

síň Josefa Maštálka 

i

pro školní kolektiv 2. stupeň ZŠ, SŠ i veřejnost, délka cca 30 min., kapacita cca 20 osob
nutná předchozí rezervace na Šárka Novotná 
mail: edukace@muzeumcl.cz

VÝSTAVA 100 LET JE JEN ZAČÁTEK 

Výstava Český rozhlas 1923–2023, která se skládá z patnácti fotografií z archivu Českého rozhlasu. Její součástí jsou i QR kódy, které po načtení mobilním telefonem umožňují okamžité přehrání dobových zvuků spojených s danou fotografií prostřednictvím audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas. Výstavní panely jsou doplněny rozličnými radiopřijímači ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Fotografie a přiložená audia vás provedou stoletím Českého rozhlasu, které je neodmyslitelně spjaté se stoletím československé státnosti. Můžete si poslechnout záznam proslovu Tomáše Garrigua Masaryka k 10. výročí Československé republiky z 28. října 1928 nebo se seznámit s tím, do jakých okolních zemí sahalo vysílání Radiojournalu ve 30. letech 20. století.

Vstup zdarma.


Pátek 13. 10.

9:00 – 10:00

14:00 – 15:00

síň Josefa Maštálka 

i

pro školní kolektiv 2. stupeň ZŠ, SŠ i veřejnost, délka cca 30 min., kapacita cca 20 osob
nutná předchozí rezervace na Šárka Novotná 
mail: edukace@muzeumcl.cz

VÝSTAVA 100 LET JE JEN ZAČÁTEK 

Výstava Český rozhlas 1923–2023, která se skládá z patnácti fotografií z archivu Českého rozhlasu. Její součástí jsou i QR kódy, které po načtení mobilním telefonem umožňují okamžité přehrání dobových zvuků spojených s danou fotografií prostřednictvím audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas. Výstavní panely jsou doplněny rozličnými radiopřijímači ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Fotografie a přiložená audia vás provedou stoletím Českého rozhlasu, které je neodmyslitelně spjaté se stoletím československé státnosti. Můžete si poslechnout záznam proslovu Tomáše Garrigua Masaryka k 10. výročí Československé republiky z 28. října 1928 nebo se seznámit s tím, do jakých okolních zemí sahalo vysílání Radiojournalu ve 30. letech 20. století.

Vstup zdarma.


Neděle 15. 10.

13:00 – 14:00

15:00 – 16:00

areál kláštera, ambitů, zahrad, kaplí

pro školní kolektiv 2. stupeň ZŠ, SŠ i veřejnost, délka cca 60 min., kapacita cca 20 osob
nutná předchozí rezervace na Šárka Novotná 
mail: edukace@muzeumcl.cz

DĚJINY AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ČESKÉ LÍPĚ 

Komentovaná prohlídka kláštera řádu svatého Augustina, ve kterém se dnes nachází Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, nás seznámí s jeho historií od založení přes působení augustiniánů až do doby dnešní. Projdeme si jednotlivé části rozsáhlého areálu včetně zahrad a seznámíme se bohatou historií této krásné kulturní památky. Připomeneme si významnou osobnost mnicha Paula Conopea, který byl prvním rektorem školy a zakladatelem tiskárny v České Lípě. Nezapomeneme ani na dějiny muzejnictví a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 

Prohlídku povede Bc. Jaroslava Daďourková.
Vstup zdarma.

zpět