TECHNICKÉ MUZEUM LIBEREC


Technické muzeum Liberec bylo založeno roku 2014. Jeho hlavním posláním je získání zájmu o technické obory zejména u dětí a mládeže. Proto úzce spolupracuje s 
TECHNOPARKEM Liberec, který na prohlídky expozice Technického muzea navazuje.

Druhým posláním libereckého Technického muzea je prezentace průmyslové výroby nejen v Liberci, ale i v celém Libereckém kraji a přilehlých i přeshraničních regionech. Proto si návštěvníci mohou prohlédnout expozice techniky, která reprezentuje obory charakteristické pro zmíněnou oblast Liberecka. Zejména automobilový průmysl je zde silně zastoupen, ale také expozice historických kol, motocyklů, tramvají apod. Jako ojedinělá expozice jsou zde prezentovány technologie hlavních současných libereckých výrobců.

Vše co návštěvníci muzea uvidí je dílem dobrovolné práce nadšenců, kteří se před lety rozhodli, že ukážou zejména dnešní mladé generaci jak významná, ale i zajímavá byla a je pro naši společnost průmyslová výroba.
 

 

PROGRAM PRO EDUCA KIDS 2022


Sobota 15. 10.
10:00 - 12:00

Technické muzeum Liberec 
kapacita 20 osob vč. doprovodu, děti
8 – 11 let
nutná předchozí rezervace

BOVERACLUB

vystřihování papírových tramvají 


 

vstupné pro
DĚTI ZDARMA*


* V rámci EDUCA KIDS v termínu 10. - 16. října 2022 bude zvýhodněné vstupné, děti zdarma, dospělí 50 Kč.

              

Mám zájem čerpat výhody a slevy v rámci Educa Kids?

Možnost čerpat výhody a slevy na vstupné získá zájemce jednoduchou registrací v rámci Educa Kids zde. Osoby mladší 15 let musí být přidány v rámci registrace zákonným zástupcem.

Mám zájem účastnit se programu s omezenou kapacitou a nutnou předchozí rezervací?

Na programy s omezenou kapacitou je nutné se nejprve registrovat a následně přihlásit zasláním e-mailu na adresu registrace@educaweek.cz.

V případě, že jste veřejnost = jednotlivci, do Předmětu uveďte „KIDS + název programu“. V těle následně uveďte název organizace, zvolený čas programu, jména a věk každého účastníka, a telefonní kontakt zodpovědné osoby (pro případ organizačních změn).
Příklad přihlašovacího e-mailu:
Předmět mailu: KIDS - Jak se staví muzeum
Tělo mailu:
Severočeské muzeum
14:00
Jan Novák - doprovod, tel.: 731 001 001
Jana Nováková - 8 let
Radek Pilný - 9 let
Následně od týmu EDUCA KIDS obdržíte potvrzení rezervace účasti.
Při návštěvě doprovodného programu či čerpání výhody u vybrané organizace Vám bude u vstupu nabídnutý malý dárek, žlutý náramek "I LOVE EDUCA". Tento náramek potvrzuje Vaši registraci a lze se s ním prokazovat při návštěvách dalších partnerů.


V případě, že objednáváte program
pro třídní kolektiv či organizovanou skupinu s doprovodem, do Předmětu uveďte „KIDS + název programu“. V těle následně uveďte název organizace, zvolený čas programu, počet a přibližný věk účastníků, a telefonní kontakt zodpovědné osoby (pro případ organizačních změn).

Následně od týmu EDUCA KIDS obdržíte potvrzení rezervace účasti Vašeho kolektivu.

 


Více o partnerovi

 

facebook      instagram     youtube     website 


zpět