Záštitu nad 15. ročníkem veletrhu EDUCA WEEK Liberec 2021 převzala také ředitelka krajské pobočky ÚP ČR v Liberci PhDr. Kateřina Sadílková, MBA. Úřadu práce v ČR jako jednomu ze spolupořadatelů veletrhu vřele děkujeme a vážíme si tohoto kroku.

Již tradiční veletrh EDUCA EXPO 2021 bude letos pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Ing. Dana Ramzera, kterému tímto moc děkujeme. Poděkování patří také PhDr. Mgr. Ivanu Langrovi, Ph.D. náměstkovi primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, který udělil zástitu letošnímu novému projektu EDUCA KIDS.

Záštita náměstka hejtmana Libereckého kraje Ing. Dana Ramzera.
Záštita náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální  věci a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivana Langra, Ph.D.

Zpět na novinky