Kulturní centrum Golf bude v tento den místem informací o vzdělávání, studijních oborech, středních školách i budoucím uplatnění absolventů. Pro žáky, pedagogy, rodiče a širokou veřejnost budou v době od 8 : 30 do 17 hod. k dispozici stánky téměř 40 vystavujících škol a také Kontaktního pracoviště Semily Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci. Zájemcům o informace budou k dispozici profesionální poradci, zástupci škol a také studenti, kteří budou informovat o studiu, aktivitách a životě na svých školách. 

Pořadatelé této akce jsou Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci – Kontaktní pracoviště Semily a Okresní hospodářská komora Semily pod záštitou Města Semily a za finanční podpory Libereckého kraje.
Burza středních škol 2021 navazuje na krajský veletrh EDUCA EXPO 2021 a jako regionální akce významně přispívá k volbě povolání a budoucímu profesnímu formování mladých lidí v okrese Semily.

Workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery

Kontaktní pracoviště Semily Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci pořádá ve úterý 9. listopadu 2021 tematický workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery. Termín byl zvolen záměrně, v den pořádání Burzy středních škol 2021. Témata vzdělávání, zaměstnání a trhu práce jsou společná a Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Semily chce těmito aktivitami propojovat partnery, poskytovat informace a společná témata otevírat. Na programu workshopu budou mimo jiného informace k profesním kvalifikacím, vzdělávání zaměstnanců ve firmách, praktické příklady propojení vzdělávání, škol a zaměstnavatelů. Úřad práce ČR bude také informovat o nabídce aktivit pro klienty, zaměstnavatele i zaměstnance.

Zpět na novinky