Kulturní dům Crystal bude v tento den centrem informací o vzdělávání, studijních oborech, středních školách i budoucím uplatnění absolventů. Pro žáky, pedagogy, rodiče a širokou veřejnost budou v době od 9 do 17 hod. k dispozici stánky téměř 30 vystavujících škol a také Kontaktního pracoviště Česká Lípa Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci. Zájemcům o informace budou k dispozici profesionální poradci, zástupci škol a také studenti, kteří budou informovat o studiu, aktivitách a životě na svých školách. 

Pořadatelé této akce jsou Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci – Kontaktní pracoviště Česká Lípa, Euroškola SOŠ s.r.o. Česká Lípa, Střední průmyslová škola Česká Lípa, Obchodní akademie Česká Lípa, Střední škola Klíč s.r.o. Česká Lípa a Město Česká Lípa.

Českolipská burza škol 2021 navazuje na krajský veletrh EDUCA EXPO 2021 a jako regionální akce významně přispívá k volbě povolání a budoucímu profesnímu formování mladých lidí v okrese Česká Lípa.

Workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery

Kontaktní pracoviště Česká Lípa Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci pořádá ve středu 3. listopadu 2021 tematický workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery. Termín byl zvolen záměrně, v den pořádání Českolipské burzy škol 2021. Témata vzdělávání, zaměstnání a trhu práce jsou společná a Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Česká Lípa chce těmito aktivitami propojovat partnery, poskytovat informace a společná témata otevírat. Na programu workshopu budou mimo jiného informace k profesním kvalifikacím, vzdělávání zaměstnanců ve firmách, praktické příklady propojení vzdělávání, škol a zaměstnavatelů. Úřad práce ČR bude také informovat o nabídce aktivit pro klienty, zaměstnavatele i zaměstnance. 

Zpět na novinky