Digitální technologie do výuky jednoznačně patří – záleží však na tom, kdy, jaké a k čemu je používáme. Spousta důležitých informací, dovedností, ale i postojů, které s tím úzce souvisejí, se skrývá pod pojmem digitální kompetence. A o ty v současné DIGITÁLNÍ rEVOLUCI jde.

Řadu činností můžeme s digitálními technologiemi dělat rychleji a jednodušeji. Umožňují nám snáze a efektivněji řešit mnoho problémů. Něco dokonce zvládneme jen s nimi a díky nim. Jenže nestačí jen ovládat zařízení či aplikace, ale také si vybírat k různým úkolům ty nejvhodnější, hledat, posuzovat a ověřovat zdroje a získaná data, pohybovat se ve virtuálním světě bezpečně a zvládnout ještě mnoho dalších věcí, včetně rozhodnutí, v jakém případě technologie při řešení pracovního úkolu nebo soukromých záležitostí vlastně nepotřebujeme.

Jak na to?

Nejen v informatice, v každém předmětu najdeme specifické možnosti využití digitálních technologií. Například dějepis: současný trend spojovat ve výuce „velkou historii“ s „malými dějinami“ konkrétních regionů, komunit, profesí, rodin apod. je založený na práci s historickými prameny, na vyhledávání autentických dobových materiálů či dochovaných výpovědí pamětníků. Bez digitalizace a zpřístupnění těchto zdrojů by to nebylo v širším měřítku vůbec možné.

Při cestování se běžně orientujeme podle digitálních map a GPS navigace. Tyto nástroje by tedy měly mít široce otevřené dveře také při výuce zeměpisu. Obrovskou změnou prošla komunikace v českém i cizím jazyce. Učme žáky využívat klady a nepodceňovat zápory digitální komunikace. Oblíbené aplikace k měření výkonu a sdílení tréninkových ukazatelů nebo zdravotních dat nabízejí podněty pro oblast Člověk a zdraví. Koncept digitálního občanství má široké využití ve výchově budoucích občanů. V rámci oblasti Umění a kultura mohou žáci pomocí technologií tvořit, ale třeba také zabrousit k tématům dodržování právních a etických norem při stahování, šíření, vytváření i přetváření hudby, fotografií, filmů – tedy při aktivitách, s nimiž mají starší školáci bohaté praktické zkušenosti.

Hledejte, co se změnilo

Co se ve vašem oboru příchodem digitálních technologií změnilo? Čím přispívají k řešení oborových úkolů, problémů a témat? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou vytipovat technologie i konkrétní aplikace, které můžete začlenit do výuky.  
Rozvíjet digitální kompetence znamená hledat, experimentovat, zkoušet nejen v pozici pedagoga, ale nechat také žáky hledat, experimentovat, zkoušet, hodnotit své pokusy a učit se z vlastních i cizích omylů a chyb.

Inspiraci při hledání vám nabízí i bohatý program konference EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE. V dopolední části se dozvíte, jak ve škole společně zvládat změny spojené s revizí RVP v informatické a digitální oblasti. Odpoledne si vyzkoušíte, jak se dají právě ve vašem předmětu rozvíjet digitální kompetence a jak se přitom dá pracovat se třídou.


Chcete propojit teorii a praxi ve sféře digitálních kompetencí?
Konference EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE vám s tím pomůže.


 

Zpět na novinky