Co znamená zkratka VÚTS?

Je to zkratka pro VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ, který byl založen již v roce 1951. Pokračujeme v tradici, již od počátku našeho vzniku jsme jedinečná výzkumně-vývojová společnost a významně pomáháme rozvoji v oblasti technologií. Posouváme dál široké spektrum oborů a jsme jedním z nejmodernějších výzkumných a vývojových center zaměřených na potřeby průmyslu. Specializujeme se na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky.

Čím se VÚTS liší od ostatních firem?

Jsme schopni dotahovat výsledky výzkumu a vývoje do funkčního modelu či prototypu. Zaměřujeme se zejména na průmyslovou automatizaci, na snižování energetické náročnosti strojů, snížení hluku a vibrací, aplikaci nových materiálů a spojení mechaniky s elektronikou. Naše specializovaná oddělení nabízí rozsáhlou škálu služeb, disponujeme také centrem laserových obráběcích zařízení, 3D tiskárnami apod.

Proč se firma VÚTS stala jedním z partnerů veletrhu EDUCA MY JOB?

Jsme velmi rádi, že jsme součástí letošního projektu EDUCA MY JOB. Vnímáme to jako zajímavou výzvu propojit školy a firmy, i proto jsme se připojili k dalšímu projektu na veletrhu, a to EDUCA+. Chceme dát o sobě vědět širšímu spektru žáků, studentů a pedagogů. Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi z Libereckého kraje. Nejenom studentům z liberecké střední průmyslové školy umožňujeme absolvovat praxe ve VÚTS, praxe u nás absolvují studenti i z ostatních středních škol z Libereckého kraje. Dlouhodobé partnerství máme s TUL, pracujeme na celé řadě společných projektů a mnoho našich pracovníků na liberecké univerzitě vyučuje. Vzdělávací instituce jsou pro nás velmi důležitými partnery, umožňuje nám to mít přehled o budoucích absolventech a snažit se pro nás vybrat ty nejlepší, kteří s námi pak mohou společně utvářet budoucnost a cestovat po celém světě.

Co může VÚTS studentům nabídnout?

Nabízíme pestrou práci z mnoha odvětví průmyslu, kterou si mohou studenti v rámci praxe vyzkoušet. I v rámci samotné výuky či cvičení k nám studenti dochází na různá měření, protože disponujeme špičkovým vybavením. Pracujeme neustále na nových projektech a je to velmi tvůrčí práce, do které se snažíme studenty zapojit. Poskytujeme jim prostor pro jejich nápady a kreativitu. Během studia u nás mohou studenti získat praktické zkušenosti a tvořit absolventské či ročníkové práce. Školám nabízíme také školní exkurze do VÚTS včetně výkladu a prohlídky naší prototypové dílny a dalších specializovaných pracovišť.

Jak pomáhá VÚTS s řešením v boji proti COVID-19 a jaký dopad má na VÚTS současná situace na trhu?

VÚTS se od počátku pandemie aktivně zapojila do boje proti šíření COVID-19. Naše specializovaná oddělení se podílejí na mnoha projektech, které se dotýkají současné situace. Podíleli jsme se na vývoji a výrobě lisovacích forem na výrobu respirátorů, na výrobě strojního zařízení na produkci nanovlákenné textilie, která slouží do ochranných roušek, na našich 3d tiskárnách jsme vyrobili obličejové štíty, v současné době vyvíjíme plně automatickou linku na výrobu aktivních ústenek apod.

Vhledem k aktuální situaci ve světě se nám zkomplikovaly dodávky strojů do zahraničí. Pro naše zákazníky zajišťujeme i montáž a oživení strojních zařízení přímo u zákazníka, které není možné aktuálně realizovat. Proto vymýšlíme další způsoby, jak nabízet tyto služby na dálku pomocí dálkové správy atd.

Zpět na novinky