ZŠ Lidická je v rámci spolupráce se školami v Německu a Polsku zaměřena na výuku jazyků. V roce 2020 byla z projektu zřizovatele školy, města Hrádek nad Nisou, dokončena rekonstrukce přístavby školy a nová nástavba, kde jsou umístěny učebny pro výuku cizích jazyků a také učebna robotiky.

Ředitel školy nám řekl: „Realizací mezinárodního projektu Řemesla v Trojzemí se škole podařilo propojit výuku cizích jazyků a přírodních věd, ICT a robotiky.  Výuka Informatiky, robotiky a 3D tisku je nyní součástí školního vzdělávacího programu. Vše je součástí plánu kariérového poradenství školy a věříme, že se v rámci činnosti Školské komise města podaří vytvořit i Kariérový plán města Hrádku nad Nisou. Návštěva dětí z MŠ v ZŠ by mohla být pravidelnou aktivitou tohoto plánu města.“

Všechny učebny nabízí žákům spoustu zajímavostí a zábavy. Připravili jsme 6 stanovišť. Dětem budou pomáhat na všech stanovištích žáci 9. ročníků. Věříme, že si děti z MŠ návštěvu užijí.

Akce proběhne ve dnech 13. a 14. 10. 2021.


Připravili jsme:

  • Práci s roboty
  • Práci v jazykových učebnách
  • A přírodovědné bádání

 

Zpět na novinky