Již dvanáctým rokem jim v tomto rozhodnutí pomáhá největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2018, který po tři říjnové dny hostí multifunkční Home Credit Arena. Každoročně se zde představí desítky středních, vyšších odborných a vysokých škol, jež na středové ploše prezentují své studijní programy tisícům zájemců.

Rezervujte si včas své místo!

Ačkoli se veletrh koná ve dnech 11. až 13. října, registrace pro vystavovatele je již otevřena a třetina výstavních ploch zná své majitele. Mezi více než 20 přihlášenými školami je například i ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, které letos opět přiveze svůj nový žákovský vůz. Nejviditelnější změnou oproti minulým letům bude nové rozložení středové plochy včetně přemístění podia, na němž školy v průběhu veletrhu představují výsledky práce svých studentů. Díky novému uspořádání mohou letos pořadatelé nabídnout větší množství rohových stánků, o které je každoročně velký zájem. 

Novinky a inovace

Úprava uspořádání je jen jednou z letošních novinek, kterými pořadatelé veletrh každý rok vylepšují. Díky zpětné vazbě od vystavujících i návštěvníků bude letošní ročník opět přívětivější pro všechny zúčastněné. Již nyní mohou zájemci navštívit nové webové stránky na adrese educaliberec.cz, který je po úpravě jednodušší, přehlednější a nabízí více informací. 

Školy a zaměstnavatelé na jednom místě

Hlavní devízou veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC i nadále zůstává spojení dvou úzce svázaných oblastí na jednom místě. Kromě škol se v liberecké Home Credit Areně představí i desítky zaměstnavatelů, kteří nabídnou pracovní pozice nejen v regionu, ale i v celé ČR a zahraničí. Veletrh tak nabízí unikátní platformu pro setkávání zástupců vzdělávacích institucí s představiteli společností, které nejen jejich absolventům nabídnou budoucí pracovní uplatnění. Ze společných rozhovorů a setkání zde vznikají produktivní a dlouhodobá partnerství.
 

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST STÁNKŮ EDUCA 2018

Zpět na novinky