Získáním záštity od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jakožto nejvyšší české instituce pro vzdělávání je pro náš veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK Liberec 2021 velkým uznáním a důkazem, že se jedná o celorepublikově významnou akci. Dokazuje to také udělená záštita od prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka i záštita od našeho nejvýznamnějšího partnera Libereckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Půtou.

Těchto záštit si velice vážíme a bereme je jako potvrzení správnosti našich aktivit při posilování vazeb mezi vzdělávacím systémem a trhem práce.

Záštita prezidenta svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.
Záštita hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

Zpět na novinky