EURES je tu stále pro Vás! 

Co je to EURES? EURES je zkratka z anglického spojení EUROPEAN EMPLOYMENTS SERVICES neboli v překladu Evropské služby zaměstnanosti. Jedná se o služby v rámci zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska pro zájemce o práci v těchto zemích, či pro zaměstnavatele přijímající zaměstnance z těchto zemí. Odkaz na stránky EURES jsou: www.eures.cz    

EURES poradci jsou pracovníci projektu Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II) a tvoří mezinárodní síť v rámci zemích EU, EHP a Švýcarska.  V České republice EURES poradci a kontaktní pracovníci sídlí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR. V Libereckém kraji můžete přímo kontaktovat na krajské pobočce ÚP v Liberci. Tito EURES poradci Vám pomohou například při hledání práce v zahraničí, odjezdu za prací do zahraničí, či naopak při návratu ze zahraničí. Kontakty na EURES poradce (uradprace.cz).

S ohledem na aktuální situaci v důsledku pandemie, a s ní stále se měnícími podmínkami volného pohybu osob v rámci EU, se EURES poradci zaměřují především na formu individuálních konzultací, informování o aktuálních opatřeních, postupu při ukončení pracovního poměru v zahraničí a s tím spojenými legislativními postupy, případně pomoc při hledání nových pracovních pozic v evropské databázi volných pracovních míst.  Pokud situace dovolí jsou rádi, když mohou poslání svobody volného pohybu v rámci EU prezentovat na všech stupních škol.

Liberečtí EURES poradci jsou v úzkém kontaktu s EURES poradci z příhraničních regionů – německého Saska a polského Dolního Slezska, v rámci projektu EURES-TriRegio. Díky této spolupráci mohou EURES poradci rychle reagovat na dotazy klientů a sledovat aktuální vývoj na trhu práce v příhraničních regionech. Každoročně se v rámci partnerství projektu pořádají burzy práce, poradenské dny a také se vydává statistická brožura „Náš region překročuje hranice“. Odkaz na stránky EURES-Triregio, kde je možné najít v českém jazyce podrobné informace z oblasti sociálního zabezpečení a pracovního práva v Německu a Polsku: Informationen für Grenzgänger - Eures-Triregio (eures-triregio.eu).

 

Zpět na novinky