Akce je organizovaná Úřadem práce ČR, Kontaktním pracovištěm Česká Lípa za podpory Města Česká Lípa a  ve spolupráci s českolipskými středními školami – Euroškolou, Střední průmyslovou školou, Střední školou Klíč a Obchodní akademií.

Je určená hlavně žákům vycházejícím ze základních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu a svém budoucím profesním životě. Důležité informace zde získají i  rodiče, výchovní poradci a další veřejnost. 

Návštěvníci zde měli možnost navštívit stánky téměř třiceti vystavujících středních škol, kde byli připraveni jak pedagogové, tak současní studenti, aby poskytli potřebné informace, zodpověděli dotazy a podělili se o své vlastní zkušenosti. 

Pro informace o uplatnění oborů studia na trhu práce byly na Českolipské burze škol 2022 přítomny i kariérové poradkyně Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR. Nabízely žákům individuální kariérové poradenství nebo možnost absolvovat test zájmů a potenciálních předpokladů pro výběr konkrétního studijního oboru.

V letošním roce prošla výstavními prostory téměř tisícovka návštěvníků.

 

Zpět na novinky