V návaznosti na Veletrh škol a pracovních příležitostí Educa Week Liberec 2022 proběhl také seminář pro zaměstnavatele, který se uskutečnil v prostorách kontaktního pracoviště ÚP ČR Liberec dne 30. 11. 2022. Tohoto dvouhodinového semináře se kromě zástupců z řad Úřadu práce ČR účastnili také převážně zástupci personálních oddělení výrobních i nevýrobních společností působících na území okresu Liberec.

Zaměstnavatelům byly na tomto semináři představeny novinky z oblasti nepojistných sociálních dávek (vyřizování žádostí o příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek online formou), aktuální informace o trhu práce a informace o připravovaném e-shopu k rekvalifikacím. V rámci semináře proběhla také prezentace zástupců Odboru azylové a migrační politiky na téma uprchlíků z Ukrajiny (současný stav, plánovaný postup vyřizování víz v roce 2023 apod.).

Svůj příspěvek na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce zde také odprezentovala společnost Rytmus Liberec. Zaměstnavatelé hodnotili seminář kladně a některé informace přednesené na semináři se jim v budoucnu určitě hodí v rámci jejich personálních agend.

 

Zpět na novinky