Podpora a financování sportu, úprava školského zákona, podpora odborného vzdělávání, Olympiády dětí a mládeže, financování pedagogických pracovníků, pokračování a novinky ve spolupráci s Českou školní inspekcí či Národním pedagogickým institutem, spolupráce krajů s organizací Učitelská platforma a další – to byla témata pro sedmé jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport. Dvoudennímu zasedání, které  se konalo v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci ve dnech 26. a 27. ledna předsedal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost Dan Ramzer.

Kromě stálých členů komise, zástupců všech 14 krajů, přijali pozvání významní hosté, mezi kterými nechyběl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, který vyslechl požadavky krajů a nastínil výhled a postupy Vlády ČR směrem k podpoře a financování školství a sportu v následujících měsících.

Dalším z hostů byl předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser, který představil podporu a financování sportu v roce 2022+ z pohledu NSA a informoval přítomné zástupce krajů o plánovaných výzvách a možnostech čerpání dotací určených pro sport. Postoje Českého olympijského výboru na jednání komise AKČR prezentoval místopředseda výboru Filip Šuman. 

Účastníky jednání pozdravil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

 
 

Zpět na novinky