Někdo cítí, že jej spolužáci mezi sebe nepřijali. Někoho dokonce šikanovali. O jiném zase měla  učitelka tvrdit, že je autista a má poruchu soustředění. Nadané děti nemají ve školách vždy ustláno na růžích, ačkoliv najdou se i pozitivní zkušenosti a zážitky.

Dvě dívky a jeden chlapec dostali prostor, aby vyprávěli o svých zkušenostech s českým vzdělávacím systémem na krajské konferenci, která se konala na liberecké Technické univerzitě a zabývala se otázkou nadaných žáků a práce s nimi. Uskutečnila se díky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II v rámci platformy aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky ve spolupráci s Katedrou pedagogiky a psychologie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Účastníky konference čekaly tři přednášky, tři workshopy a diskuse s odbornicemi z pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě. Vzdělávací akci zaměřenou na učitele a učitelky navštívilo téměř sto lidí, z toho polovina studentů pedagogiky.

Z konference máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, za Liberecký kraj budeme prostřednictvím projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II (NAKAP LK II) v pořádání akcí zaměřených na nadané děti pokračovat. Školství se hodně soustředí na děti se speciálními potřebami, zajištují se jim pedagogičtí asistenti či speciální pomůcky pro výuku. Stejnou pozornost ale potřebují i nadané děti, proto jsem za projekt, který se věnuje právě nadaným dětem, rád,“ uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Díky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II od roku 2018 probíhá v kraji bezplatná podpora pedagogů spočívající nejen ve vzdělávání, ale také v konzultacích s různými odborníky na nadání či v poskytnutí pracovních listů a materiálů k výuce.

Další workshop je koná ve čtvrtek 16. června 2022, více o akci zde.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Zpět na novinky