Jak dlouho už v Liberci fungujete a kolik máte žáků?

Už 27. rokem přispíváme ke kvalitnímu vzdělávání v Libereckém kraji. Zakládáme si na individuálním přístupu a abychom se mohli každému studentovi intenzivně věnovat, nepřesahuje kapacita tříd 24 žáků. Podporujeme především jejich zájmy, rozvíjíme jejich talent, respektujeme osobnostní potřeby. Spolu se základní a mateřskou školou Doctrina garantujeme ve třech stupních nadstandardní přístup ke vzdělávání i výchově.

Proč bychom se při výběru školy pro své děti měli rozhodnout právě pro vás?

Studenti jsou u nás vždy na prvním místě, chceme, aby u nás školu zažili i prožili, aby se zde mohli realizovat a rozvíjet. Vysvětlujeme, nedrilujeme. Nějaké předměty učíme v malých skupinách od 5 studentů. Třikrát ročně dostávají žáci bodové a slovní hodnocení. Výuku rozšiřujeme kurzy, dílnami, exkurzemi. Dbáme na kvalitní výuku cizích jazyků, samozřejmostí jsou pravidelné konverzační hodiny s rodilými mluvčími i spolupráce se zahraničními školami a výměnné pobyty. Nabídkou vysokého počtu volitelných předmětů umožňujeme studentům jejich profilaci a kvalitní přípravu na vysokoškolské studium. K té přispívá také psaní prvních odborných prací a jejich obhajoby nebo intenzivní spolupráce s několika univerzitami realizovaná například účastí našich studentů na přednáškách nebo výzkumných projektech. Dobré výsledky naší snahy dokládá téměř 100% úspěšnost našich absolventů v přijetí na VŠ i jejich skvělé uplatnění v profesním životě.

Naši školu nelze v krátkosti popsat, tu je třeba zažít. Pořád se tu něco děje, o tom se ostatně můžete přesvědčit na našich webových stránkách nebo se k nám žáci i rodiče rovnou mohou přijít podívat. Rádi jim naši školu ukážeme.

Co na vaší škole žáci (a rodiče) oceňují nejvíce?

Je to právě individuální a „partnerský“ přístup, malý kolektiv, ve kterém se všichni znají, skvělý, odborně i lidsky kvalitní profesorský sbor, velký výběr předmětů. Bývalí studenti asi nejvíc oceňují zde navázaná celoživotní přátelství, lidskost a přípravu na další studium, která jim nesmírně pomohla a vytvořila jim v prostředí VŠ konkurenční výhodu.

V čem má podle vás Educa největší smysl?

Osobní kontakt je nenahraditelný a na Educe jsou všechny školy na jednom místě. Rodiče a budoucí studenti si mohou v krátkém čase utvořit konkrétnější představu o školách i nabízených studijních oborech a osobně pak navštívit jen ty, které je zaujmou nejvíce.

Je ale škoda, že na výstavě nelze školu prožít.

Proč jste se rozhodli se Educy zúčastnit?

Kdo není na Educe, jako by nebyl.

Na co se návštěvníci mohou těšit u vašeho stánku? Máte ambice na výhru v kategorii TOP škola?

Návštěvníci určitě najdou naše studenty, kteří jim velice rádi zodpovědí všechny dotazy a detailně popíší chod školy i její různorodé aktivity. Najdou tam i učitele a spoustu informací v tištěné podobě. A co letos přivezeme, bude překvapení, ale určitě bude náš stánek interaktivní a nudit se u něj jistě nikdo nebude.  

Co Educa dává vašim žákům, kteří vám pomáhají s účastí?

Je to pro ně především skvělá zkušenost a možnost si prověřit své dovednosti. Těšte se na naše vystoupení na hlavním pódiu!


 

Zpět na novinky