Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci si pro své zájemce o studium každoročně připravuje setkání Soboty s technikou, na kterých se žáci 8. a 9. tříd základních škol mohou seznámit s vybranými tématy a obory studia na vlastní kůži a vybrat si tak ten pravý obor. Jinak tomu nebude ani v letošním roce – jen vše proběhne trochu jinak…

První Sobota s technikou roku 2021 je uskuteční již 23. ledna od 9 do 12 hodin prostřednictvím MS Teams – každý zapojený žák se tak připojí z pohodlí a bezpečí domova a budou celým programem provedení online.

Organizátoři si pro zájemce připravili deset dílčích témat, na která se mohou přihlásit. Každé z témat se profiluje jiným směrem a je naplánováno v délce cca jedné až tří hodin podle šíře jeho záběru a době potřebné pro vypracování úkolů. Těmito tématy jsou:

  • Základy retušování fotografií (práce s maskami a vrstvami, základy retuše pleti a změny barev, doba trvání cca 1 hodina),
  • 3D tisk (seznámení se s 3D tiskem, příprava podkladů pro tisk, doba trvání cca 1,5 hodiny),
  • Projekt osvětlení ve třídě (seznámení s oblastí elektrotechniky, doba trvání cca 3 hodiny),
  • Laserové gravírování (základy laserových technologií, příprava vlastních podkladů pro gravírování do dřeva na laseru K40, doba trvání cca 1,5 hodiny),
  • CAD modelování (modelování dílů v CAD Solidworks a jejich jednoduché sestavení, doba trvání cca 3 hodiny),
  • Pneumatika (seznámení s funkcí základních pneumatických prvků, simulace jejich použití v jednoduchých pneumatických obvodech, doba trvání cca 1 hodina),
  • Vývoj jednoduché hry v Kodu (návrh jednoduché hry v prostředí Kodu Game Lab, doba trvání cca 2 hodiny),
  • Mechatronika – pneumatické systémy (základy navrhování pneumatických systémů v simulačním programu, doba trvání cca 1,5 hodiny),
  • Domácí pokusy z chemie (jednoduché pokusy s chemickými látkami běžně dostupnými v domácnosti, doba trvání cca 1 hodina),
  • Návrh počítačové sítě (návrh, konfigurace a simulace jednoduché počítačové sítě v programu Cisco, doba trvání cca 2 hodiny).

Přihlašování na jednotlivá témata je možné již od pátku 15. ledna na stránkách školy a projektu. Zde také zájemci najdou více informací například o potřebném softwaru pro všechna témata apod.

Zpět na novinky