Částkou 300 tisíc korun přispěje letos Liberecký kraj na dopravu žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh Educa Expo 2023, který se koná ve dnech 12. – 14. 10. 2023 v Home Credit Areně Liberec.

Pestrá nabídka škol, které jsou na veletrhu k vidění může velmi napomoct žákům posledních ročníků základních škol v rozhodování, jakou střední školu si pro své další studium zvolí. Střední školy zde prezentují svou činnost, náplň a obory, které žáci mohou studovat. Nejlepší je osobní účast na veletrhu, proto Liberecký kraj každoročně přispívá mimolibereckým základním školám na dopravu žáků předposledních a posledních ročníků. Letos bude mezi žadatele rozděleno 300 tisíc korun,“ říká Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

Dotace může činit až 100 % skutečně vynaložených nákladů na dopravu, minimální výše dotace je 1.000 Kč a maximální pak 15.000 Kč pro jednoho žadatele. Dotace budou navrhovány k poskytnutí, v pořadí dle doručení do vyčerpání alokovaných peněžních prostředků,“ dodává Čeřovský.
Veškeré informace o podmínkách programu Podpora dopravy žáků na veletrh Educa Expo 2023 jsou uveřejněný na dotačním webu Libereckého kraje na odkazu: https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez/podpora-dopravy-zaku-na-veletrh-educa-expo-2022-d454274.htm. Odkaz s podrobnými informacemi je rovněž vyvěšen na informačním a vzdělávacím portálu www.edulk.cz.

O příspěvek na dopravu mohou žádat základní školy sídlící mimo Liberec od 31. srpna do 15. září do 14 hodin - tzn. fyzické odevzdání žádosti (osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje nebo prostřednictvím datové schránky).
 

Zpět na novinky