To by pak znamenalo i přijetí nových mírnějších opatření ve školství, návrat dalších ročníků k prezenční výuce a další související kroky.

Pro mateřské, speciální a základní školy by po přesunu do třetího stupně zůstal systém stále stejný jako ve stávajícím stupni 4: MŠ, speciální školy podléhající § 16 Školského zákona, 1. stupeň ZŠ a 9. ročníky ZŠ budou pokračovat v prezenční výuce a 2. stupeň ZŠ v rotační prezenční výuce.

Střední školy se zapojí do rotační prezenční výuky (kromě výjimek uvedených ve stupních 4 a 5 systému PES pro školství, které i nadále budou pokračovat v prezenční výuce – jejich přehled je uveden zde).

Nově se do prezenční výuky zapojí studenti prvních ročníků VŠ, a to ve skupinách max. 20 osob, a také studenti všech ročníků při praktické, laboratorní, experimentální či umělecké výuce (max. 20 studentů ve skupině).

Roušky ve stupni 3 stále zůstávají povinné ve všech vnitřních prostorách škol kromě mateřských a speciálních. Na ZŠ pak bude nezbytné zachovávat homogenitu tříd, ta je navíc doporučená i na SŠ a konzervatořích. Ta je pak povinná i v případě organizace školních družin a klubů. V případě, že nelze z personálních důvodů v družině či klubu zajistit, je nutné její zajištění alespoň napříč jedním ročníkem. Ve všech typech škol je zakázán vstup třetích osob do škol, s výjimkou MŠ, kam smí s dětmi jejich doprovod.

Systém PES ve stupni 3 dále upravuje i určité změny v oblasti stravování, konání zkoušek či pro konzultace ve školních poradenských zařízeních.

O přesunu ČR do stupně 3 PES bude rozhodnuto na jednání vlády v neděli 29. listopadu s případnou platností od 30. listopadu. Změna však již není předpokládána s takovou jednoznačností jako v minulých dnech – někteří odborníci poukazují na zhoršenou situaci v některých krajích, pro které by nemusel být stupeň 3 vhodný

Zpět na novinky