Kolik má vaše škola aktuálně žáků?

Škola Kateřinky se v současné době skládá ze tří škol – ze Střední školy Kateřinky – Liberec, s.r.o., Střední školy oděvního designu Kateřinky – Liberec, s.r.o. a ze Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec, s.r.o. 

Celkově na všech třech školách studuje kolem 650 žáků. Na střední škole Kateřinky se dá vyučit v tříletých oborech Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství, Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství PLUS – řezbář, Čalouník, Propagace a reklama a studovat ve čtyřletém maturitním oboru Bezpečnostně právní činnost – Záchranářství a bezpečnost obyvatel a ve čtyřletých maturitních uměleckých oborech Fashion Design, Architektura a design interiéru.

Který obor je u vás nejpopulárnější co se týče zájmu uchazečů?

Nejpopulárnějším oborem je 4letý maturitní obor Bezpečnostně právní činnost se Školním vzdělávacím programem Záchranářství a bezpečnost obyvatel. Na tento obor se hlásí zhruba dvojnásobek uchazečů, než jsme schopni do 1. ročníku přijmout.

Kolik se chystáte na další školní rok přijmout nových žáků do prvních ročníků?

Do prvních ročníků všech tří škol se chystáme přijmout 180 nových žáků.

Kdy k vám mohou uchazeči dorazit na den otevřených dveří?

Dny otevřených dveří jsou naplánovány ve čtvrtky 7. a 14. února a v sobotu 9. února 2019 vždy v 8; 10; 12; 14 a 15:30 hod. V sobotu 9. února bude poslední prohlídka začínat ve 12 hod.

Co vaši absolventi? Kde nejčastěji nachází uplatnění?

Naši absolventi nachází uplatnění v truhlářských a čalounických dílnách, ve firmách zaměřených na propagaci a reklamu, v reklamních, projekčních a designových studiích, ve firmách zaměřených na módní a nábytkový grafický design, v módních buticích. Absolventi oboru Bezpečnostně právní činnost nastupují nejčastěji do služebního poměru u Policie ČR, Armády ČR – konkrétně k libereckým chemikům, Hasičskému záchrannému sboru, k městské policii, vězeňské službě, celní správě apod. Nemalá část absolventů pokračuje ve studiích na vysokých školách a univerzitách.

Jak vypadá talentová zkouška na jeden z oborů?

Talentová zkouška na oba 4leté maturitní obory se Školním vzdělávacím programem Architektura a design interiéru a Fashion Design se skládá ze tří částí – kresby podle předlohy (tužka, uhel), barevné kompozice na zadané téma a předložení 5 výtvarných prací (školních a nebo domácích), případně doložení svých výsledků ve školních a okresních kolech soutěží a přehlídek. Nedílnou součástí talentové zkoušky je písemný test obecných studijních předpokladů z Českého jazyka, Matematiky a Anglického či Německého jazyka. 

Najde se mezi vašimi absolventy někdo, koho můžeme znát?

Jedná se ještě o žáky, o kterých v budoucnu ještě určitě uslyšíme.

– Jan Rázek – Mezinárodní mistr Polska parketářů profesionálů do 25 let. 
– Matouš Durchánek – vítěz soutěže o logo Olympiády dětí a mládeže, která proběhne v roce 2019 v Libereckém kraji. Soutěž vyhlásil Liberecký kraj pro všechny střední umělecké školy v Libereckém kraji.
– Vendula Vytinová – nositelka medaile 1.stupně za záchranu života, medaili převzala z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

Kdo z vás se bude do Kateřinek hlásit a dorazíte na dny otevřených dveří?
 

Zpět na novinky