Na začátku září jsme vyrazili na sklářské sympozium Letní sklářská dílna, kde jsme viděli výrobu a zpracování skla jak od zkušených profíků, tak od studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Studenti vytvářeli svá díla během odborné výuky napříč všemi obory, které škola nabízí. 

Po prohlídce celého sklářského sympozia jsme měli možnost vybrat z několika desítek překrásných trofejí pro naši tradiční soutěž o nejlepší expozici během veletrhu EDUCA EXPO v kategorii TOP FIRMA. Doufáme, že se letošnímu vítězovi bude líbit stejně jako nám,” dodává Veronika Beránková za EDUCA WEEK Liberec.

11. ročník sympozia Letní sklářská dílna se znovu odehrál v mezinárodním formátu, počet zahraničních účastníků dokonce převýšil počet českých umělců. Každý rok přijedou výtvarníci začátkem září a v huti vytváří a předvádí svá díla. Letos program probíhal ve dnech 5. 9. – 7. 9. 2022. Každý den od 8:00 do 13:00  se ve školní huti předvádělo vzorování a od 17:00 do 18:00 probíhala některá z přednášek. Na programu se podíleli tři skláři z Norska, dva z ČR a jeden ze SR.

Jako každý rok byla díla prezentována na festivalu sklářského řemesla Skleněné městečko, které se konalo 17.–18. září v Železném Brodě. Během festivalu se setkali různí skláři, řemeslníci, výrobci i obdivovatelé tohoto řemesla. Kromě předvedení výroby byly připraveny tvůrčí sklářské dílny a bohatý doprovodný program. 

Sympozium Letní sklářská dílna se jako každý rok konalo v Městském muzeu v Železném Brodě ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, která je na veletrhu vystavovatelem a zároveň poskytuje své prostory sympoziu i následnému festivalu. 

Naše škola se do organizace sympozia zapojuje každý rok. Letos jsme umělcům poskytli nejen školní sklářskou huť, ale i dílny broušeného a malovaného skla,” doplňuje Mgr. Dana Kubáčková, zástupkyně ředitele školy. 

O škole:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě je první ryze česká sklářská škola působící na našem území. Zároveň je největší školou tohoto druhu v Evropě a nabízí širokou škálu studia na jednom místě, včetně ubytování ve vlastním Domově mládeže. Byla založena v roce 1920 jako první odborná sklářská škola v nově vzniklé Československé republice s úkolem „připravit žáky k samostatné práci v uměleckém sklářství a dát jim zároveň základní obchodní vzdělání pro samostatné podnikání”. Pod jednou střechou nabízí hned dva směry čtyřletého maturitního studia, sklářsko-designerský (Výtvarné zpracování skla a světelných objektů se šesti sklářskými zaměřeními a Průmyslový design) a chemicko-technologický (Aplikovaná chemie se čtyřmi zaměřeními a Technologie silikátů). Obor Aplikovaná chemie poskytuje škola jako jediná v libereckém kraji a nově nabízí zaměření Nanotechnologie a polymery. Obor Technologie silikátů v zaměření na Technologii skla vyučujeme v České republice jako jediní. Škola disponuje vlastní sklářskou hutí a pokrývá téměř všechny horké i studené techniky uměleckého zpracování skla. Výuka reaguje na zvýšenou potřebu užívání digitálních technologií především počítačové grafiky, 2D a 3D vizualizací. Studenti se každoročně účastní odborných praxí ve firmách, sklářských workshopů a prezentují své školní práce na prestižních výstavách, veletrzích a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí.

 


 

Zpět na novinky