Svaz průmyslu a dopravy ČR patří mezi tradiční a významné partnery veletrhu EDUCA MYJOB Liberec. Ani na letošním ročníku nebudou chybět jejich workshopy zaměřené na kariérové poradenství tzv. Workshop živé knihovny.
Ty budou určené pro žáky posledních ročníků základních škol a budou navazovat na kariérové poradenství přímo na školách. Jejich cílem je předvést dětem možnosti studia a následné uplatnění v atraktivních technických oborech, kde je stále výrazný nedostatek kvalifikované pracovní síly. Workshopy na podporu kariérového poradenství SPČR na EDUCE mohou pomoci řadě žáků základních škol s výběrem své budoucí profese. 


„Jsme rádi, že i v roce 2020 můžeme být součástí veletrhu EDUCA, který je nejvýznamnější akcí zaměřenou na trh práce a vzdělávání na severu Čech a současně také jednou z nejdůležitějších akcí tohoto druhu v celé republice. Její organizátoři na sebe berou velkou část společenské odpovědnosti za propagaci školství, a to především v oblasti technického vzdělávání a dalších často opomíjených, a přesto stále důležitých, oborů. A přesně do této koncepce zapadá i náš projekt, který zde našel své místo,“ zhodnotila význam veletrhu Ing. Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka SPČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj.


Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, která sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v České republice, a také největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Je hlavním partnerem vlády při vyjednávání o legislativě, která má vliv na byznys. Pomáhá tak vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájí společné zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR také prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.
 

Zpět na novinky