V úterý 8. října se uskutečnila tisková konference k blížícímu se veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2019 za účasti zástupců organizátorů a hlavních partnerů veletrhu. Mezi nimi se tak představili Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR, Zbyněk Krabs, ředitel SŠ a MŠ Na Bojišti v Liberci, Jan Denton, ředitel společnosti LUKOV Plast, a Martin Trita, zástupce hlavního organizátora veletrhu SFM Liberec. 

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že veletrh EDUCA MYJOB Liberec je nejdůležitější akcí na poli vzdělávání a pracovních příležitostí v Libereckém kraji a má v současné době velký dopad i za hranicemi kraje. „EDUCA patří mezi největší akce podobného druhu v celé České republice, kterých se jako Úřad práce účastníme. O to více mě těší, že se koná právě v Libereckém kraji,“ doplnila Kateřina Sadílková za Generální ředitelství ÚP ČR.

„Moc rádi sledujeme, že prezentace jednotlivých škol a firem na EDUCE se mění a jsou dnes akční a lépe tak představují firmy i možnosti vzdělávání,“ uvedl náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa, který má na starosti rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

EDUCA pomáhá školám, firmám i jednotlivcům

Podle ředitele SŠ a MŠ Na Bojišti Zbyňka Krabse je EDUCA místem, kde se daří dobře propojovat zaměstnavatele a školy, což může vést i ke vzájemné spolupráci na tvorbě školních vzdělávacích plánů, které tak lépe reflektují reálnou potřebu plynoucí z trhu práce a jeho dynamických změn. Význam veletrhu potvrzuje i Jan Denton ze společnosti LUKOV Plast, která se v letech 2017 a 2018 stala vítězem soutěže TOP Firma: „Veletrhu EDUCA se letos zúčastníme teprve potřetí, ale již po prvním ročníku jsme zaznamenali zvýšený zájem o práci u nás v Českém Dubu, kam jsme dříve měli problém zájemce o zaměstnání nalákat. EDUCA se tak stala nedílnou součástí firemní kultury LUKOV Plastu.“

Martin Trita pak z pohledu hlavního koordinátora veletrhu doplnil, že EDUCA dnes není jen prostorem, kde se lze bavit o vzdělávání a pracovních příležitostech. Tyto dva hlavní pilíře byly postupně doplněny o pilíř třetí, který v sobě zahrnuje doplňující aktivity veletrhu, které jej tak dělají mnohem zajímavější a zábavnější pro širší skupinu návštěvníků a aktérů. Mezi tyto aktivity patří například odborná konference pro ředitele škol, HR konference či doplňující soutěže EDUCA PRESS PHOTO a Pozdrav EDUCU, které probíhaly již před samotným zahájením veletrhu. 

Přijďte se tedy od 10. do 12. října do Home Credit Areny přesvědčit, co veletrh EDUCA MYJOB Liberec 2019 může nabídnout právě vám – setkáte se zde s velmi zajímavými prezentacemi aktivit nejen organizátorů a partnerů veletrhu, ale také více než 60 škol a 60 firem, a dalším lákavým programem.

Zpět na novinky