Slavnostním přestřižením pásky bylo 22. 9. 2022 oficiálně potvrzeno zahájení provozu nové výrobní pobočky společnosti DGS Druckguss Systeme s. r. o., která vyrábí tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku pro automobilový průmysl. Závod ve Frýdlantu zahájil zkušební provoz již 30. 6. 2022 po kolaudaci stavby a technologií. V současné době zaměstnává zhruba 100 zaměstnanců, do roku 2025 by jich ve výrobních halách mělo pracovat až 400. Cílem společnosti DGS je co nejvíce využít pracovní potenciál Frýdlantska i služeb regionu. 

Nová výrobní hala vznikla ve Frýdlantu nad kruhovým objezdem po levé straně ve směru na Kunratice. Je  druhým výrobním závodem společnosti DGS v České republice, už od roku 1991 firma působí v nedalekém Liberci. „Nově získané projekty strukturálních dílů pro firmy Mercedes, Audi a BMW rozhodly o skutečnosti, že naše původní plány byly z pohledu plánované výstavby pro budoucnost firmy zcela nevhodné. Hlavními důvody byly velikost odlitků, z tohoto důvodu vyplývající nevhodná infrastruktura závodu v Liberci, tím pádem neefektivity ve výrobě, vysoké náklady na výstavbu, stěhování technologií atd.  Museli jsme tedy naše plány přehodnotit a učinit zásadní rozhodnutí, které nás logicky nasměrovalo k výstavbě nového závodu.“ vysvětluje výrobní ředitel nového závodu DGS Luboš Pfohl. Z detailního screeningu, který firma provedla v celkem 8 státech východní Evropy vyplynulo, že byla ČR vybrána jako preferovaná lokalita i přesto, že nebyla pro výstavbu „nejlevnější variantou“. Hlavními argumenty byly: profitabilní závod v Liberci, disponibilní know how ve výrobě strukturálních dílů, především však kvalitní a stabilní personál, který byl pro úspěšné zahájení výroby v dostupném Frýdlantu klíčový. Vhodný pozemek a podpora státní správy v místě výstavby, která byla podpořena podpisem memoranda dne 9. 7. 2019, přesvědčily majitele firmy DGS, že realizace výstavby na zelené louce bude pro budoucnost celé skupiny DGS správným rozhodnutím.

Už v březnu loňského roku začaly na místě zemní práce, které odstartovaly první fázi výstavby. Dne 28. dubna 2021 pak došlo poklepáním na základní kámen k oficiálnímu zahájení stavby. Stavba rostla doslova před očima a za rok od slavnostního zahájení se do nové haly začaly stěhovat technologie a strojové vybavení.  30. června letošního roku proběhla kolaudace stavby a technologií a byl odstartován zkušební provoz. „Aktuálně je vše podřízeno testování technologie na všech operacích výroby strukturálních odlitků, které vyústí zákaznickými audity a následným uvolněním sériové výroby pro naše strategické zákazníky“ dodává Luboš Pfohl. 
Nyní pracuje ve frýdlantské pobočce přibližně stovka zaměstnanců. Zaškolení nových pracovníků pro Frýdlant probíhá prozatím na libereckých pracovištích tak, aby zaměstnanci vstoupili do nového závodu se zkušenostmi z aktuálního provozu. 

Po dvou až třech letech pak společnost DGS Druckguss Systeme chystá stavbu druhé části komplexu. Po jejím dokončení má v plánu zaměstnávat až 400 lidí. „Přínosem finální podoby frýdlantské pobočky jsou pracovní pozice pro místní občany, kterým tak odpadne dojíždění do okolních měst a obcí. Společnost DGS Druckguss Systeme také plánuje co nejvíce využívat nabídky služeb v regionu a spolupráce s místními firmami,“ dodává Luboš Pfohl. 

Nová výrobní hala ve Frýdlantu splňuje požadavky EIA (Studie posuzování vlivů záměrů na životní prostředí). Využívá také, stejně jako pobočka v Liberci, například systém vakuové destilace odpadních vod, která filtruje odpadní vodu z technologií a navrací ji zpět do systému.

Firma DGS Druckguss Systeme s. r. o. se zabývá výrobou tlakově litých odlitků ze slitin hliníku a hořčíku, hlavními zákazníky jsou automobilky Daimler, Audi, BMW a další. Výhodou odlitků společnosti DGS jsou vynikající mechanické vlastnosti s nízkou hmotností. 

Společnost DGS Druckguss Systeme s. r. o. je dceřinou firmou mateřské společností sídlící ve švýcarském St. Gallenu, která má pobočku nejen v Liberci a Frýdlantu, ale také další dvě v Číně (Nansha a Rizhao). Historie švýcarské společnosti DGS Druckguss Systeme sahá až do 50. let minulého století. Na český trh vstoupila v roce 2000, kdy se česká firma Alupress s. r. o. (založena v roce 1991) stala její součástí s tím, že vzájemná spolupráce byla zahájena již v roce 1993. Celkový počet zaměstnanců skupiny DGS je v současné době 1300 a letošní obrat je odhadován na 5,6 MLD CZK.

Zpět na novinky