Veletrh EDUCA WEEK LIBEREC 2023 je významnou událostí pro oblast školství, a proto děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za udělení záštity. Velké díky patří také Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje za záštitu veletrhu EDUCA WEEK LIBEREC 2023, které si upřímně vážíme. Rádi bychom také poděkovali Jiřímu Čeřovskému, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje za záštitu na EDUCA EXPO 2023. V neposlední řadě si moc ceníme záštity na EDUCA KIDS 2023, kterou udělil Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu a cestovní ruch.

Jsme moc vděční za podporu a spolupráci se všemi partnery a věříme, že i letošní ročník naplní naše cíle a očekávání.

Zpět na novinky