Účast naší společnosti DGS Liberec na Veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC přináší nejen navázání kontaktů s uchazeči o zaměstnání, ale i s předními hráči na trhu práce v Libereckém kraji. Vyměňujeme si zkušenosti a čerpáme inspiraci za účasti profesionálů v oboru na konferenci pro personalisty, ale i neformálně při kávě nebo obhlížení stánků dalších vystavovatelů. Setkáváme se studenty a zástupci škol a výměna kontaktů s nimi již mnohokrát vyústila v oboustranně přínosnou spolupráci při organizování exkurzí, odborných praxí a stáží. Profesionální práce organizátorů, bohatý program a doprovodné akce podporují příjemnou a inspirativní atmosféru celého veletrhu.

Zpět na novinky