Všech udělených záštit si velice vážíme a za tento krok jednotlivým institucím moc děkujeme. Veříme, že i do dalších let naplníme společné cíle spojené se vzděláváním a trhem práce. I to je pro nás známka toho, že naše aktivity a věnované úsilí na jenotlivé části veletrhu jdou správným směrem.

Záštita od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 

Záštita hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
 

Záštita náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální  věci a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivana Langra, Ph.D.

 
Záštita náměstka hejtmana Libereckého kraje Dana Ramzera.

 

 

Zpět na novinky