Pokračuje tak v řadě workshopů organizovaných Úřadem práce ČR v rámci všech okresů Libereckého kraje, které jsou součástí krajského veletrhu EDUCA WEEK 2022.
Cílem setkání se zaměstnavateli je prezentovat nové informace a témata, která souvisejí s trhem práce a vzděláváním, včetně celoživotního. 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Jablonec nad Nisou chce touto aktivitou informovat partnery o aktuálním vývoji na regionálním trhu práce a zároveň představit nové služby. Na programu workshopu jsou informace k zahraniční zaměstnanosti, poznatky z praxe k volným pracovním místům, dále pak novinky k profesním kvalifikacím, vzdělávání zaměstnanců ve firmách a také aktuální informace pro zaměstnavatele ze strany Oblastního inspektorátu práce.

Workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Jablonci nad Nisou 

Místo konání:

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1 
místnost IPS, č. dv. 105

Termín:

8. 12. 2022; 9:00 – 11:00 hod

Program:

1.    Seznámení s aktuálním vývojem na trhu práce v Libereckém kraji
2.    Volná pracovní místa versus zahraniční zaměstnanost – poznatky z praxe
3.    Oblastní inspektorát práce (OIP 7) – aktuální informace pro zaměstnavatele
4.    Diskuse

Zpět na novinky