8. 12. 2022 se na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Jablonci nad Nisou konal workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery jabloneckého okresu. O průběhu celého workshopu jsme si popovídali s ředitelkou odboru Kontaktního pracoviště Jablonec nad Nisou, Ing. Marií Kopalovou. 

V rámci čeho byl workshop uspořádán?
Tento workshop byl součástí krajského veletrhu EDUCA WEEK 2022.

Jednalo se o první ročník takového typu workshopu?
Ne, tento typ workshopů se zaměřením na zaměstnavatele a sociální partnery z Jablonecka, jsme se rozhodli pořádat pravidelně, tento byl již třetí v pořadí. 

Jaká byla na workshopu účast?
Vybraných a oslovených zaměstnavatelů a sociálních partnerů bylo celkem 25. Vzhledem k okolnostem, jako jsou nemoci apod., bylo účastníků nakonec 15.

Jak workshop probíhal?
Během workshopu byli účastníci seznámeni s aktuálním vývojem na trhu práci v Libereckém kraji. Zaměřili jsme se na volná pracovní místa, v rámci nichž byla řešena i vlna ukrajinských migrantů. Z toho důvodu jsme jako hosta pozvali kolegyni z oblastního inspektorátu práce, která zaměstnavatele upozornila na aktuální situaci s ohledem na zaměstnávání cizinců. 

Co workshop účastníkům přinesl?
Od účastníků máme kladné ohlasy, workshop pro ně byl přínosem. Zorientovali se v současné situaci jak na trhu práce, tak s plány do nového roku. Účastníkům jsme prezentovali i aktuality z oblasti nepojistných sociálních dávek, které zaměstnavatele zasahují ve chvíli, kdy jejich zaměstnanci žádají o přídavky, porodné, apod. 

Pro účastníky tedy bylo největším přínosem, že se mohli zorientovat v oblasti zaměstnávání cizinců z EU i třetích zemí, v oblasti nepojistných sociálních dávek a že se mohli naučit jak zadávat pracovní místa online. 

Budou tyto workshopy pokračovat i v dalších letech?
Určitě. Cílem setkání se zaměstnavateli a sociálními partnery je prezentovat nové informace týkající se situace na trhu práce, budoucích novinek a výsledků toho, co se nám doposud podařilo. 

Pro naší další práci je důležitá také zpětná vazba potřeb zaměstnavatelů a sociálních partnerů našeho regionu, např. v oblasti potřeb rekvalifikací, odborných školení pro zaměstnance, aby se mohli dále rozvíjet, 
 

Zpět na novinky