Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci pořádá ve čtvrtek 25. listopadu 2021 tematický workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery. I přes zhoršující se epidemiologickou situaci workshop proběhne dle plánu pouze v online prostředí. 

Pokračuje tak v řadě workshopů organizovaných Úřadem práce ČR v rámci všech okresů Libereckého kraje, které jsou součástí krajského veletrhu EDUCA WEEK 2021 ONLINE.

Cílem online setkání se zaměstnavateli, je prezentovat nové informace, názory a témata, která souvisejí s trhem práce a vzděláváním, včetně celoživotního. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Jablonec nad Nisou chce touto aktivitou informovat partnery, otevřít společnou diskusi, a také prezentovat nové služby. Na programu online workshopu budou mimo jiného informace k profesním kvalifikacím, vzdělávání zaměstnanců ve firmách, praktické příklady propojení vzdělávání, škol a zaměstnavatelů.
 

Zpět na novinky