V pondělí 31. 8. 2020 se v Liberci ještě před zahájením nového školního roku konala porada ředitelů a ředitelek libereckých základních a mateřských škol. Té jsme se jako organizátoři veletrhu EDUCA MYJOB Liberec zúčastnili, abychom všechny přítomné seznámili s bezpečným veletrhem EDUCA, kterého se nemusí bát zúčastnit ani letos.


Právě základní školy v Liberci i jeho okolí jsou důležitými partnery veletrhu – pro jejich žáky je určena velká část hlavního programu veletrhu, ve kterém se jejich žákům představují jak střední školy z Libereckého kraje, tak i možní budoucí zaměstnavatelé. Děti si tak přímo na veletrhu mohou vytvořit obrázek o vzdělávací i pracovní nabídce v jejich okolí.


„Bezpečný veletrh je pro nás naprostou prioritou – pro návštěvníky a vystavovatele musíme zajistit bezpečí tak, aby se veletrh mohl uskutečnit, protože je nutné zachovat fungující chod vzdělávacího systému v Libereckém kraji, do nějž EDUCA dnes již patří, i navzdory všem komplikacím, se kterými se musíme všichni potýkat,“ uvedl Martin Trita, hlavní manažer veletrhu EDUCA MYJOB Liberec.


Během prezentace byl ředitelům škol představen i doprovodný program veletrhu – soutěže EDUCA PRESS PHOTO a Pozdrav Educu. Zapojením do zmíněných soutěží chceme pedagogy zapojit do aktivnější účasti na veletrhu a do podpory svých žáků při cestě na střední školu.
 

Zpět na novinky