Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Jablonec nad Nisou, Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci  zorganizovalo ve dnech 9. – 12. 11. 2021 aktivitu pro místní školy, podporující volbu povolání a přípravu na vstup mladých lidí na trh práce. Žáci a studenti několika jabloneckých základních a středních škol tak mohli přímo ve firmách A. Raymond Jablonec s.r.o., TI Automotive AC s.r.o. poznat prostředí výroby, některé profese a získat konkrétní představu, která může pomoci jejich budoucí volbě povolání. Bohužel, epidemiologická situace nedovolila některým žákům základních škol účastnit se ještě dalších připravených exkurzí do firem Benteler ČR s.r.o. a JabloPCB s.r.o., které se do této aktivity exkurzí také zapojily.

Exkurze do firem jsou další aktivitou, kterou Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou rozšiřuje portfolio poradenských služeb Informačního a poradenského střediska (IPS). Navazují na pravidelný aktivní monitoring zaměstnavatelů a komunikaci specialistů monitoringu Úřadu práce ČR s firmami. Společná aktivita Úřadu práce a zaměstnavatelů pro budoucí studenty se tak připojuje k letošnímu krajskému veletrhu EDUCA WEEK 2021. 

Workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery

Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci pořádá ve čtvrtek 25. listopadu 2021 tematický workshop pro zaměstnavatele a sociální partnery. Pokračuje tak v řadě workshopů organizovaných Úřadem práce ČR v rámci všech okresů Libereckého kraje, které jsou součástí krajského veletrhu EDUCA WEEK 2021 ONLINE.
Cílem setkání se zaměstnavateli je prezentovat nové informace, názory a témata, která souvisejí s trhem práce a vzděláváním, včetně celoživotního. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Jablonec nad Nisou chce touto aktivitou informovat partnery, otevřít společnou diskusi, a také prezentovat nové služby. Na programu workshopu budou mimo jiného informace k profesním kvalifikacím, vzdělávání zaměstnanců ve firmách, praktické příklady propojení vzdělávání, škol a zaměstnavatelů. 


 

Zpět na novinky