Součástí doprovodného programu 13. ročníku veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2019 bude také workshop pro žáky posledních ročníků základních škol navazující na kariérové poradenství jednotlivých škol, který pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR a CzechInvest. 

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 10. října a v pátek 11. října přímo v Home Credit Areně, a to vždy ve třech časových blocích. Žákům i pedagogům se představí významní zaměstnavatelé z Libereckého kraje, mezi nimiž nebudou chybět například zástupci společností Lasvit a Preciosa, Krajské nemocnice Liberec, Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. Nisou a Policie ČR. Ti se podělí o svůj pohled na stávající situaci na trhu práce a žáky seznámí s tím, jaké jimi obsazované pozice jsou zajímavé a současně také stále nedostatkové. 

Celý workshop si tak klade za cíl podpořit děti ve studiu technických a dnes částečně opomíjených oborů. „O námi organizovaný workshop byl mezi učiteli a řediteli škol opravdu velký zájem, což dokazuje i fakt, že všechny termíny byly obsazené již během prvního dne,“ doplnila Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy pro Liberecký a Královéhradecký kraj.

Jsme moc rádi, že se nám díky spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a CzechInvestem daří na EDUCE žáky a studenty seznamovat i se zdánlivě okrajovými, ale stále velmi významnými oblastmi, na něž se mohou při výběru svého budoucího směřování zaměřit.
 

Zpět na novinky