Největší veletrh svého druhu v regionu koncentruje na jednom místě oblast vzdělávání a pracovní trh. Současně je unikátní spojením tří cílových skupin: žáků základních škol, hledajících vhodné navazující vzdělání, středních škol a dalších vzdělávacích institucí, nabízejících atraktivní studium, a firem, inzerujících volné pracovní pozice v rámci severočeského regionu. 

Čím je třídenní veletrh pořádaný v areálu Sport Parku Liberec tak výjimečný, ví nejvíc marketingový manažer Martin Trita. 


V čem spočívá jedinečnost veletrhu?
V tom, že propojuje všechny již zmíněné skupiny. V jeho průběhu, a především pak během společenského večera pro vystavovatele, mají zaměstnavatelé z celého regionu společně se zástupci jednotlivých škol možnost prodiskutovat nejrůznější aspekty vzdělávání a potřeb zaměstnavatelů, a díky tomu lépe připravit absolventy na profesní uplatnění. Právě osobní setkání mohou stát na začátku kvalitní a dlouhodobé spolupráce mezi školou a firmou. Vystavující zaměstnavatelé mohou nejen přímo oslovit uchazeče o zaměstnání, ale ovlivnit i výběr a směřování vzdělávání u mladých studentů, případně již během studia navázat kontakt se zajímavými mladými osobnostmi.
Proč je veletrh EDUCA zásadním projektem v rámci Libereckého kraje?
Bereme to jako velmi významnou službu kraji, protože veletrhy a příležitosti obdobného významu, kde by se propojovalo primární a sekundární vzdělávání a firmy, jsou nedostatečně pokryty. Skvěle vyplňujeme „díru na trhu“. Dokazuje to stoupající zájem škol a několikanásobně se nám zvyšuje zájem jednotlivých firem. To, že je o veletrh stále větší zájem, dokazuje i veliká návštěvnost během veletrhu. Meziročně zaznamenáváme až 20% nárůst návštěvnosti. 

Čím veletrh přitahuje firmy?
Z portfolia firem, které se veletrhu účastní, se většina chce účastnit i následující rok. To je jasný signál, že svoji účast považují za účinnou. V roce 2012 jsme se pohybovali v jednotkách firem nabízejících konkrétní pracovní pozice. V letošním roce máme více jak 60 firem, které nabízejí volná pracovní místa. Dalším důvodem, proč se firmy chtějí veletrhu účastnit, je personální marketing, emplore branding. Konkurence firem v regionu je obrovská a firmy vědí, že přímý kontakt se zaměstnancem je velice důležitý. Snaží se být pro potenciální uchazeče o zaměstnání maximálně zajímavé, aby zaujaly a staly se relevantním zaměstnavatelem. 

Udržet si kvalitní zaměstnance je v současné době často skloňovaný problém. Jak může EDUCA firmám pomoci?
Nabídka možností studia koresponduje s nabídkou pracovních míst. Firmy dnes oslovují své potenciální zaměstnance již od raného věku. Už necílí zdaleka jen na vysokoškoláky a středoškoláky, ale uvědomují si rok od roku, že je potřeba jít ještě dál a oslovit už žáky druhého stupně základních škol, což je přesně cílová skupina veletrhu EDUCA, a nabídnout jim atraktivní možnosti budoucího zaměstnání.
Proměnil se nějak způsob prezentace, nebo očekávání firem na veletrhu v průběhu let?
Za roky fungování veletrhu firmy udělaly velký pokrok v přístupu. Před několika lety firmám stačilo nabízet volné pracovní pozice a sbírat životopisy a kontakty. Dnes se musí daleko více snažit, protože na trhu práce je boj o udržení kvalitních zaměstnanců. Každá firma je jiná, každá má jiné požadavky a nabízí jiné benefity či firemní hodnoty. Při jednání s nimi se snažíme maximálně klást důraz na interaktivní přístup a s každou firmou řešíme interaktivitu, zapojení a užitečnost pro návštěvníka individuálně. Firmy se účastní veletrhu po celé tři dny. 

Jak moc je pro firmy důležitý kontakt se studenty a žáky?
Vzhledem k proměně na trhu práce je to nesmírně důležité. Mohou být v kontaktu přímo s žáky, učiteli a rodiči, mohou také přímo ovlivnit smýšlení o oborové atraktivitě jednotlivých pracovních pozic. Lákají také k tomu, aby se změnila situace na trhu absolventů. Aby kupříkladu vznikalo více technických profesí a absolvovalo více technicky nadaných studentů. Nejzajímavější cílovou skupinou pro firmy je ovšem rodič, který přijde na veletrh se svým dítětem a společně s ním uvažuje o jeho budoucnosti. Rodiče jsou v danou chvíli garanty vzdělávání svých dětí a mají v tomto výběru velmi významné slovo. Pro firmy je zásadní komunikovat právě s nimi a formovat jejich názor. Zároveň je i sám rodič pro firmu zajímavý z hlediska náboru na určitou pracovní pozici. Firmy tak mají možnost udělat si relevantní zpětnou vazbu od zaměstnanců z jiných firem. Personalisté mají zpětnou vazbu od škol, od samotných dětí a od rodičů. 

Jak to vnímají školy?
Školy jsou v tomto směru velmi konzervativní. Chybí zde nějaké zastřešující organizace, iniciativy, svazy, sdružení, které by konsolidovaly nabídky a organizovaly konkrétní akce tak, aby školy v rámci svých oborů propojovaly praxi ve školách s reálnou praxí a zkušenostmi ve firmách.

Na co se mohou vystavovatelé v letošním roce těšit?
Budeme opět pokračovat v doprovodných aktivitách. V minulých letech se velmi osvědčila HR konference pro odbornou veřejnost, jejímiž účastníky jsou HR manažeři, ředitelé firem, personalisté a lidé pracující ve firmách s lidským kapitálem. HR Konference v rámci EDUCA MYJOB LIBEREC je již takovou tradiční očekávanou odbornou událostí libereckého podzimu. Každoročně máme pozvané zajímavé řečníky a odborníky.  Zároveň je konference místem, kde se potkají personalisté z celého Libereckého kraje a z části Královéhradeckého kraje a mohou si předat informace a novinky. Snažíme se i harmonogramem konference podpořit networking a předávání jednotlivých know-how, otevírání nových témat a předávání informací z oboru personalistiky. 
 

Zpět na novinky