Získáním záštity od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro náš veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 byl uznán jeho celorepublikový význam a platnost. Tohoto ocenění od nejvyšší české instituce pro vzdělávání si moc ceníme a znamená pro nás velký závazek pro naši další práci na letošním i příštích ročnících veletrhu.

Zpět na novinky