Záštitu nad 13. ročníkem veletrhu vzdělávacích a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 převzal také primátor Statutárního města Liberec Jaroslav Záměčník. Tohoto kroku a gesta si velmi vážíme a bereme jej jako potvrzení správnosti našich aktivit při posilování vazeb mezi vzdělávacím systémem a trhem práce.

Zpět na novinky