Veletrh EDUCA změnil svoji podobu. Je větší a delší.


Jedním z hlavních cílů EDUCA WEEK je představení vzdělávání jako celoživotního procesu, který probíhá i za těch nejběžnějších situací a v každém věku. Proto se známý veletrh EDUCA MYJOB Liberec rozšířil v roce 2021 na EDUCA WEEK, během kterého je program zaměřen nejen na žáky hledající ideální střední školu, ale také na program pro další věkové kategorie, celé rodiny a na uplatnění po absolvování střední nebo vysoké školy.

Liberecký kraj tak každý rok ožije na 7 dnů nejen samotným veletrhem, ale i konferencemi, přednáškami, workshopy a dalšími aktivitami, a to za podpory vzdělávacích a volnočasových institucí. V programu EDUCA WEEK si tak každý bez ohledu na věk najde vše, co potřebuje a co ho zajímá, ať už při hledání nové školy, uplatnění na trhu práce či zájmového vzdělávání.


EDUCA WEEK se dělí na čtyři části:

  • EDUCA EXPO, je dobře známým „klasickým“ veletrhem, který se tradičně koná v půlce října v Home Credit Areně, kde nabídne prezentaci vzdělávacích institucí a firem.

  • EDUCA VISIT je zaměřena na návštěvy veřejnosti přímo ve firmách.

  • EDUCA KIDS je zaměřena na atraktivní formu vzdělávání dětí.

  • EDUCA EVENT je část veletrhu, která představí doprovodné programy a aktivity určené pro širokou, ale i odbornou veřejnost.