Řečníci v dopolední plenární části

konference EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE


 

Michael Šebek

Profesor kybernetiky na ČVUT a vedoucí Katedry řídicí techniky Elektrotechnické fakulty. Zakladatel a garant elitních výukových programů, přednášející na světových univerzitách, držitel Ceny Wernera von Siemens pro nejlepšího pedagoga. Autor překvapivých a hojně citovaných vědeckých výsledků, pořadatel světových kongresů, zakladatel firem. Iniciátor populární Robosoutěže pro střední a základní školy. Zapálený komunikátor vědy, optimistický futurista. Nekompromisní hodnotitel výzkumu a univerzit. Zatím ne moc úspěšný bojovník za zlepšení vzdělávání, školství a vůbec.

 
vystoupí na téma:

Změny kolem nás

Budoucnost už není, co bývala. O světě víme stále více, ale stále méně mu rozumíme. Život se rychle a zásadně mění, posunuje se do vesmíru a kyberprostoru. Chytré stroje nás nahrazují. Jak máme připravit děti na šťastný a smysluplný život v budoucnosti, když o ní nevíme vůbec nic?


Miroslav Hřebecký

Programový ředitel EDUin, o. p. s. – původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Od roku 2003 působí také jako lektor dalšího vzdělávání pracovníků ve školství, jeho semináři prošlo přes 5 000 účastníků. Aktuálně se věnuje vzdělávací politice a trendům ve vzdělávání.

 
vystoupí na téma:

Společnost se změnila a dále se proměňuje a vzdělávání na to musí reagovat. Reaguje?

Jak se změnila objednávka směrem ke školám? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi příspěvek snažící se pojmenovat, co vše dnes znamená pojem kvalitní vzdělání.

 


 

Pavel Škramlík

Ředitel ZŠ, je součástí týmu lektorů Akademie Libchavy, s NPI ČR spolupracuje v mnoha projektech. Je členem networku ředitelů TOŠ, Učitelské platformy, působí v porotě Global Teacher Prize. Vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací TV na PedF UK a Funkční studium managmentu na UK v Praze v projektu Úspěšný ředitel. Od roku 2004 vede Sportovní soukromou ZŠ v Litvínově. Propaguje efektivní metody učení, svobodných pohledů na výchovu a přístup k dětem. Ve škole dlouhodobě využívá plánování profesního rozvoje pedagogů, mentoring a koučování. Má zkušenosti jako lektor v oblasti vedení lidí a metody FIE.

 
vystoupí na téma:

Jak začít pracovat se změnami ve sborovnách?

Všichni chtějí změnu, ale málokdo se chce změnit. Co a jak je možné ve školách měnit? Co může pomoci k opravdové vnitřní změně? Jak může ředitel školy změnám napomáhat, jak a v čem konkrétně se změna ve škole a ve sborovně pozná? Zvu vás k úvahám nad příběhem změny jednoho ředitele a jedné školy.


Martina Ceková

Ředitelka Centra robotiky v Plzni. Věnuje se podpoře smysluplného využívání digitálních technologií ve výuce na základních školách, zároveň vyučuje informatiku a robotiku na 2. stupni Masarykovy ZŠ v Plzni. Ve své práci se snaží žákům a učitelům ukázat, že digitální technologie mají ve výuce své místo. Mohou rozvíjet komunikaci, spolupráci, digitální kompetence, informatické myšlení, a navíc propojovat svět teorie s reálným světem a tím žákům ukázat, jak fungují věci kolem nás.

 a

Daniel Lessner

Učitel informatiky na gymnáziu Open Gate, učitel informatiky na TU v Liberci, je předsedou Jednoty školských informatiků. Na zavádění informatiky se podílí mj. jako spoluautor RVP, autor učebnice a školitel.

 
společně vystoupí na téma:

Co nová informatika přinese dětem?

Kompetence pro 21. století, technologie prostupující našimi životy, příprava na zatím neexistující povolání? Tak určitě, ale v našem příspěvku zjistíme, k čemu je informatika dětem doopravdy.


 

Ondřej Neumajer

Ve svém profesním zaměření se soustřeďuje na problematiku účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávací inovace a vzdělávací politiku. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti oddělení Digitalizace ve vzdělávání.

 
vystoupí na téma:

Digitální kompetence jako základ kurikula do nejistoty?

Právě probíhá změna RVP, která zásadně mění obsah výuku informatiky a rozšiřuje rozvoj digitálních kompetencí žáků i do ostatních vzdělávacích oborů. Za dva roky má dojít k daleko rozsáhlejší revizi RVP. Poslední vývoj světa ukazuje, že jistoty, které formovaly náš svět, už žádnými jistotami nejsou. Nastupující generace čekají výzvy, jejichž řešení dnes neznáme. Jakou cestou se tedy vydat?


Silvie Pýchová

Od roku 2010 je ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a koordinátorkou iniciativy Úspěch pro každého žáka. Profesně začínala překladatelstvím z francouzštiny a učitelstvím na gymnáziu, později měla na starosti koordinaci evropských programů ve vzdělávání (eTwinning, Euroguidance). V letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin. Roku 2020 stála u zrodu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a od loňského roku předsedá Radě Partnerství. Její odborností je kariérové poradenství. Od roku 2020 je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a od roku 2021 předsedá Výboru pro EU.

 
vystoupí na téma:

Poselství z dnešního dopoledne

Co bychom si z dopolední části měli odnést? Co můžeme předat kolegům ve svých sborovnách? To se dozvíme v posledním příspěvku, ve kterém se Silvie Pýchová pokusí shrnout vše důležité, co dnes zaznělo nahlas i mezi řádky.

 


zpět