Vzhledem k vývoji situace ve vztahu k pandemii COVID-19 a zejména k očekávanému vyhlášení opatření platných od pondělí 5. října pod režimem nouzového stavu v celé republice, nám dovolte, jakožto spolupořadatelům akce EDUCA MYJOB 2020 Vám oznámit, že veletrh vzdělávání a práce bude aktivováním očekávaných opatření ze strany Vlády ČR nerealizovatelný ve FYZICKÉ podobě.

Dlouho jsme se snažili, aby oblast vzdělání a trhu práce v našem regionu zůstala pandemií co nejméně dotčena, a nedošlo tak k úplnému zastavení významné akce, která slouží nejen pro žáky a studenty Libereckého kraje, ale i pro tisíce lidí, kteří na EDUCE našli svoji novou profesní cestu nebo impuls ke změně.
Rizika s fyzickým uspořádáním EDUCY jsou ale nyní ovšem tak veliká, že vyhlášení opatření přijímáme a věříme, že všichni celou situaci zvládneme ve zdraví a bez újmy.

I přes všechny komplikace se ale nevzdáváme a vzhledem k tomu, že na EDUCE 2020 bylo odvedeno kus práce a že chceme zachovat pro studenty a jejich rodiče a ostatní zájemce možnost zorientování se v souhrnném přehledu nabídky středních škol a dalších kariérních oblastech a že chceme poskytnout studentům volícím si střední školu co možná nejvíce informací o dané škole a daném studijním oboru, tak jsme připravili se spolupořadateli novou platformu veletrhu – EDUCA ONLINE 2020.

Tento produkt Vám bude představen v následujících dnech a v mnohém pro jeho realizaci budou využita data, která jste jakožto vystavovatelé poskytli v rámci plánování standardní EDUCY. Věříme, že společně se nám podaří vytvořit tento alternativní produkt, který se v následujících letech stane standardní součástí veletrhu a bude sloužit jako dlouhodobá prezentace škol a společností nejen našeho kraje ve formě, která bude přínosná pro studenty, rodiče nebo obyvatele, kteří hledají nový profesní impuls. O detailech EDUCY ONLINE 2020 budete informování v případě vstoupení v platnost zmíněných opatření spolupořadatelem akce, zástupcem společnosti SFM Liberec s.r.o., paní Beránkovou (roz. Matochovou).   

Všem přejeme pevné zdraví a sílu do dalších dní a těšíme se na viděnou i v online prostředí.


 

Zpět na novinky