Úřad práce ČR nabízí účast v projektu Podpora forem flexibilního zaměstnávání – FLEXI
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

Úřad práce ČR prostřednictvím aktivit projektu FLEXI napomáhá vytvářet prostředí pro sladění pracovního a rodinného života těm, kteří potřebují skloubit péči o své blízké, děti či jiné osoby, nebo nemohou z různých důvodů pracovat v plném úvazku. 

Projekt nabízí flexibilní formy zaměstnání
•    sdílená pracovní místa dle § 317a zákoníku práce
•    generační tandem – napomáhá výměně zkušeností mezi generacemi zaměstnanců
•    příspěvek na zapracování
•    zkrácený úvazek na společensky účelném pracovním místě s příspěvkem na mzdové náklady

Účastníkům projektu nabízíme:
•    poradenství a pomoc při hledání nové práce
•    rekvalifikaci
•    příspěvek na cestovní náklady související s účastí na aktivitách projektu nebo na hlídání dětí (po dobu účasti na aktivitách projektu)

Zaměstnavatelům nabízíme:
•    příspěvky na mzdy nových zaměstnanců
•    příspěvek na mzdy na udržení pracovníků v předdůchodovém věku (podpora generační výměny a podpora mezigenerační solidarity na trhu práce)
 
Více informací na Podpora flexibilního zaměstnávání

Kontaktní osoby k dispozici na pracovištích Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci:
Kontaktní pracoviště Česká Lípa – tel. 950 108 435
Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou – tel. 950 120 469
Kontaktní pracoviště Liberec – tel. 950 132 489
Kontaktní pracoviště Semily – tel. 950 160 436
 

Zpět na novinky