Web se nyní dočkal od firmy UVM interactive, s.r.o. inovace za 1.270.500 korun včetně DPH. Zájemci na portálu naleznou například důležité termíny akcí či seminářů, ale i informace určené pro školní hospodáře nebo uchazeče o studium na střední škole. Webové stránky jsou dostupné na edulk.cz. 

Původní portál EDULK jsme spustili v roce 2013. V současné době však již nevyhovuje aktuálním požadavkům a bylo třeba ho nahradit. Nová je například možnost uzavřeného diskusního fóra pro specializované pracovníky. Formuláře pomohou urychlit sběr dat od škol a školských zařízení. To výrazně zjednoduší způsob komunikace a zkvalitní služby,“ uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Inovovaný EDULK vznikl na základě transparentního výběrového řízení, do kterého se přihlásili celkem tři uchazeči. Zvítězila firma UVM interactive, s.r.o. za konečnou cenu 1.270.500 Kč vč. DPH. Součástí smlouvy o dílo je také platba za roční údržbu celého portálu ve výši 227.480 korun včetně DPH. Liberecký kraj navíc hradí webhosting za 32.800 korun včetně DPH ročně původnímu dodavateli portálu.

Nový EDULK se skládá z označených příspěvků obsahující garantované informace, které do systému vkládají jen určení pracovníci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, případně pověření pracovníci škol. Tato část nabízí aktuální informace z oblasti vzdělávání či metodické návody pro školy. Dále zahrnuje například podrobný adresář škol a školských zařízení v Libereckém kraji, který je navíc provázaný s modulem k přijímacímu řízení na střední školy.

Druhou částí EDULKu jsou negarantované informace, které obsahují kanál příspěvků pro sdílení tematických článků, kam budou moci přispívat registrovaní a autorizovaní uživatelé, dále pak kalendář akcí pro inzerci časově omezených akcí. V neposlední řadě tato sekce nabízí také volná pracovní místa.
Kromě komunikace sloužil původní portál také k umísťování informací, metodiky nebo studijních podkladů. To se ale příliš nevyužívalo, proto podobné materiály již nová verze EDULKu nenabízí,“ dodal náměstek Ramzer.

Administrátorem a kontaktní osobou nového portálu EDULK je Květa Šírová (edulk@kraj-lbc.cz, 485 226 637).

 

Zpět na novinky