Pokud bychom měli mezi našimi partnery vybrat toho vizuálně nejpřitažlivějšího a řemeslně nejšikovnějšího, jednoznačně vyhraje LASVIT – česká sklářská a designérská firma, která vyrábí skleněné instalace na míru i menší skleněné objekty z ručně foukaného skla. Svůj doposud největší projekt představili v letošním roce, jsou jím křišťáloví draci v kasinu na ostrově Saipan, kteří dosahují velikosti úctyhodných 60 metrů a váží 40 tun. Pro nás jsou však nejdůležitějšími výrobky z dílny LASVITU trofeje pro vítěze soutěží TOP Firma a TOP Škola, které každoročně na EDUCE vyhlašujeme. 

Andrea Kopecká se s námi podělila o svůj pohled na sklářskou tradici na severu Čech i na roli vzdělávacích veletrhů v dnešním světě.
 

Již několik let patříte mezi důležité partnery našeho veletrhu. Proč jste se rozhodli nás podporovat? 

EDUCU vnímáme jako velmi smysluplnou akci v Libereckém kraji. Líbí se nám, že kombinuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí a zaměřuje se ve velké míře právě na žáky a studenty hledající své budoucí uplatnění. Právě toto téma je nám jako firmě hodně blízké. Angažujeme se v různých vzdělávacích akcích, kde můžeme představovat mladé generaci naše řemeslo, i to, jakým směrem jsme v LASVITU dokázali posunout tradiční sklářství. Jsme také partnerem Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru, která na EDUCE pravidelně vystavuje. 

V čem jsou podobné veletrhy v dnešní době důležité?

Role pracovních veletrhů se za poslední roky velmi proměnila. Lidé mají víc a víc možností, jak se potkávat se zaměstnavateli na internetu a přes sociální sítě. Pracovní nabídky dnes hledají přes inzertní portály či různé aplikace. Žáci a studenti jsou však v tomto procesu noví. Kariérní veletrhy jsou pro ně často první příležitostí, kde mohou potkat různé firmy, ale zároveň narazit třeba i na rozličné pracovní směry, jimiž se mohou v budoucnu ubírat. Pokud se jim něco opravdu zalíbí, už v brzkém věku mohou získat silnou motivaci a chuť na sobě pracovat a něco dokázat. 

Co na EDUCE hledáte a nacházíte vy?

Na EDUCU v posledních letech přicházíme inspirovat. Minulý rok jsme se účastnili workshopů pro žáky 9. ročníků, které v rámci doprovodného programu pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR. Žákům jsem v rámci krátkých prezentací měla možnost představit naši firmu, co děláme a jaké profese ve firmě máme. Jedna z výzev, které čelí v současné době české školství, je odliv studentů z technických oborů a malý zájem o řemesla. I díky podobným akcím se žákům snažíme ukázat, že technické profese mohou být opravdu vzrušující a mistrovství českých sklářů je i díky našim instalacím obdivované doslova po celém světě. Když přišla nabídka přijít prezentovat na workshopy i letos, ráda jsem ji přijala. 

České sklářství je dnes ve světě stále známější a známější, jaké je jeho dnešní postavení v České republice případně i zde v severních Čechách, kde mívalo opravdu silnou tradici?

Tradice v regionu zůstala. Je zde mnoho rodin, kde se sklářské řemeslo dědí po generace. Zakladatel LASVITU Leon Jakimič pochází z Liberce a sklářství má v jeho rodu tradici po šest generací a i on v tradici pokračuje. 

Děti ze severu Čech mají ke sklárnám blíž, znají je z exkurzí a častokrát viděly skláře při práci. Přesto je těch, kteří se rozhodnou pro sklářské řemeslo stále méně a je pro nás výzvou do budoucna pro tento obor nadchnout další generaci. 

Je dnes těžké získat nové (a mladé) zaměstnance? Co je pro ně důležité?

Oproti jiný firmám máme velkou výhodu, že máme opravdu nádherný produkt. I díky tomu se nám v současné situaci, kdy je téměř minimální nezaměstnanost, pořád daří nacházet nové, kvalitní zaměstnance. Odkaz na tradici, sklářství a fakt, že jsme česká firma, rezonuje u všech generací. A co je pro lidi dnes důležité? Aby viděli ve své práci smysl a našli také dobré a příjemné pracovní prostředí. Právě do této oblasti jsme v posledních letech hodně investovali a letos jsme v Novém Boru otevřeli i nádhernou novou centrálu. 

A co můžete studentům nebo absolventům nabídnout?


Již několik let nabízíme vysokoškolským studentům možnosti stáží v našich obchodních kancelářích ve světě.  Můžou si zde vyzkoušet práci v mezinárodním prostředí a také okusit naše řemeslo. Několik našich bývalých studentů tato zkušenost nadchla natolik, že se později stali našimi trvalými posilami. Pracují třeba v obchodu či marketingu. Spolupracujeme také se sklářskou školou v Novém Boru, kterou podporujeme finančně a zároveň se snažíme předávat naše znalosti a zkušenosti. Každé pololetí pořádáme pro studenty praktický workshop a tento rok plánujeme spolupráci rozšířit i o možnosti praxe a designovou soutěž. 

Kdy je podle vás nejdůležitější a nejsmysluplnější mladým lidem představit tak specifickou oblast, jakou je sklářský průmysl?
Věříme, že ten správný čas je rozhodně už na základní škole. Sklářská škola v Novém Boru nabízí studentům sedmých, osmých a devátých tříd základních škol workshopy u nich ve škole, kde si mohou vyzkoušet všechny u nich vyučované sklářské techniky. My se pro změnu účastníme Živé knihovny povolání, další akce Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde deváťákům představujeme některé z našich povolání a krásu českého skla. 

Zpět na novinky