Proč studovat naši VOŠ?

 • přijímací řízení pouze administrativní formou                
 • kombinace teoretického bloku a bloku praxe ve zvoleném zdravotnickém zařízení 
 • kvalitní výuka podpořena odborníky z praxe 
 • řada zážitkových forem studia
 • besedy, odborné exkurze, seminaře
 • projektové dny 
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE STUDENTŮM

Co Vás čeká po vystudování naši VOŠ?

 • široká škála profesního uplatnění 
 • prestiž na poli zdravotnictví  
 • smysluplná práce 
 • novinka – stejné platové zařazení jako  u Bc. 
 • dobré mzdové ohodnocení ve zvolené profesi
 • TRVALÁ JISTOTA VAŠEHO ZAMĚSTNÁNÍ  
   

Studijní obory VOŠ 

(tříleté denní studium zakončené absolutoriem) 
Diplomovaná všobecná sestra 
53-41-N/1.  
Diplomovaná dětská sestra 
53-41-N/5. 
Diplomovaný zdravotní laborant 
53-43-N/2.

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická  Liberec

Kostelní 9, 460 31  Liberec, p. o.
tel. +420 482 710 016, info@szs-lib.cz,
www.libereckazdravka.cz

Zpět na novinky