Střední škola Kateřinky vám otevře dveře do Evropy!

Když se řekne Erasmus, tak si většina z nás vybaví studium na vysoké škole a semestr strávený třeba na univerzitě v Amsterdamu. Ale to bychom Erasmu křivdili! Umožňuje totiž sbírání zkušeností v Evropské unii také studentům, absolventům a učitelům středních škol. Jednou z nich je liberecká Střední škola Kateřinky.

 

Truhlářem v Lotyšsku, záchranářem v Portugalsku

Každý student střední školy v Kateřinkách se může přihlásit na zahraniční odbornou praxi v délce dvou týdnů, která probíhá v některém z partnerských podniků nebo tréninkových centrech v zemích Evropské unie. Příležitost zapojit se do této aktivity je otevřena jak maturantům, tak studentům oborů s výučním listem. Účastníci se díky programu Erasmus+ seznámí s tím, jak vypadá celý pracovní proces v jejich oboru v zahraničí. Zároveň si procvičí a vylepší svoji angličtinu. Obsah praxe je vždy závislý na konkrétním oboru, zakázkách dané firmy a často je velmi podobný průběhu praxí v ČR.

Veškeré náklady na praxi, které zahrnují letenky či jízdenky, ubytování, stravování a místní jízdné, jsou hrazeny z prostředků EU. Od roku 2016, kdy v Střední škola Kateřinky do programu Erasmus+ zapojila poprvé, vycestovalo za praxemi do Evropy celkem 193 studentů z oborů Truhlář, Čalouník, a Propagace a reklama a z maturitního oboru Záchranář, kteří svou praxi absolvovali v Portugalsku či Lotyšsku.

 

Erasmus Pro nabízí příležitost i absolventům

Absolventi Střední školy Kateřinky se mohou díky dlouhodobým stážím Erasmus Pro vydat za tříměsíční pracovní zkušeností do zahraničí, a to až do jednoho roku od ukončení studia. Během této delší doby účastníci získají cenné zkušenosti z oboru, upevní si znalosti angličtiny, a navíc získají skvělou výchozí pozici pro hledání práce v Česku, případně i v zahraničí.

Jako certifikát o úspěšném dokončení stáží Erasmus+ získávají všichni účastníci mezinárodně platný doklad Europass Mobility. Ten shrnuje získané kompetence držitelů a poslouží jim hlavně při komunikaci s budoucími zaměstnavateli. Účastníci mobilit totiž mohou certifikátem jasně doložit, co se v zahraničí naučili a co za dovednosti mohou nabídnout.

K hlavním důvodům, proč se Střední škola Kateřinky zapojila do programu studentských a absolventských stáží Erasmus+, patří především snaha vybavit studenty i absolventy mezinárodními kompetencemi pro úspěšný profesní i občanský život a umožnit jim úspěšný vstup na trh práce nejen v Česku, ale i v zahraničí.

 

Více informací o našich projektech najdete na https://skolakaterinky.cz/erasmus.

Zpět na novinky