Na Educe jste byli letos poprvé, jak se vám líbila?

Za nás to bylo výborné – líbila se nám hlavně organizace. Pravidelně jezdíme na podobné akce například do Českých Budějovic. Po komunikaci s vámi jsme se rozhodli, že vyměníme jih za sever a dorazíme. Udělali jsme dobře, skvělé bylo i zázemí pro vystavující a velkým překvapením pro nás pak bylo vítězství v kategorii TOP škola, ze kterého máme opravdu velkou radost.

Představte, prosím, krátce vaši školu.

Jsme součástí Integrované střední školy v Chebu a působíme jako odloučené pracoviště, spojili jsme se v roce 2005. Jinak má naše škola 145letou tradici a jsme jediní svého druhu v ČR, název jsme si ponechali jako Houslařská škola, ovšem celkově se zaměřujeme na výuku strunných hudebních nástrojů. Navíc pro region Karlovarského kraje je výroba nástrojů tradiční. Také jsme členy Asociace středních škol výtvarných a umělecko-řemeslných oborů, což je velmi prestižní zařazení. Žáci od nás mohou jít rovnou pracovat nebo třeba využít nabídku některé ze stáží.

Kolik hudebních nástrojů žáci za 4 roky, co jsou ve škole, vyrobí?

Podle školního vzdělávacího programu to jsou 3 housle a 4–5 kytar.

Kolik takových škol, jako jste vy, ještě existuje v Evropě nebo ve světě?

Jsme jediná škola svého druhu. Existuje asi dalších 5–6 škol nám podobných například v Německu nebo ve Francii. Ovšem s jinou úrovní vzdělávání – jsou to buď učňáky, nebo pobočky vysokých škol. 

Kdo všechno se k vám může přihlásit, měli by zájemci mít nějaké předpoklady?

Hlásit k nám se může každý. Na naši školu se skládá talentová zkouška, která má dvě části – rukodělná práce a pohovor o všeobecném přehledu strunných nástrojů. 

Mimochodem, našemu nejstaršímu žákovi bylo 83 let

Musí mít vaši žáci hudební sluch?

Je to samozřejmě výhodou, ale rozhodně to nepožadujeme. Samotná výroba je totiž velmi náročná na trpělivost a čas (ne primárně talent, pozor) a pokud by se k tomu žáci ještě museli věnovat hře na hudební nástroj, kladli bychom na ně přílišné nároky. Pro výrobce je důležité umět nástroj namontovat a seřídit.

Učí se žáci například také vybírat dřevo na hudební nástroje?

Ano, žáci se to učí jak teoreticky, tak prakticky. Je to dokonce jednou ze základních podmínek prvovýroby. Například v prvních ročnících mají žáci nauku o materiálech a učíme je i přípravu nástrojů a šablon pro další práci.

Houslařská škola určitě dorazí i příští rok, takže se můžete zastavit u jejich stánku!

Zpět na novinky