Veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC patří mezi akce, které mají především žáci posledních ročníků základních a středních škol ve svém kalendáři červeně zaškrtnuty. Tradičně v polovině října jako první přináší možnost zhlédnout širokou nabídku možností jejich vzdělávání.

Volba dalšího vzdělávání patří mezi rozhodnutí, které je dobré mít podloženo co nejvíce informacemi, a právě přehlídka škol na veletrhu EDUCA je tím pravým místem k zahájení jejich sběru. Je dobré vědět, že na EDUCE jsou přítomni i zaměstnavatelé, kteří rovněž mohou díky svému působení na trhu práce Vaše rozhodování ovlivnit, a že pátrání po té pravé škole zpříjemní připravený doprovodný program.

Alena Losová, dipl. um.

členka Rady Libereckého kraje pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Zpět na reference